HALLELUJAH
LEONARD COHEN

Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Baby I have been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
What's really going on below
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah
Lyrics from http://www.pohodar.com

ALELUJA (CHVALTE PÁNA)
LEONARD COHEN

Teď jsem slyšel, že je tajný akord,
který David hrál a to potěšilo Pána
Ale o hudbu Ti vlastně nejde, viď?
Tak to jde
Čtvrtý, pátý
Nepodstatný pád, podstatné pozvednutí
Bezradný král skládající Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja

Tvá víra byla silná, ale potřeboval jsi důkaz
Viděl jsi ji koupající se na střeše
Její krása a měsíční světlo Tě zničily
Ona Tě přivázala
ke kuchyňskému křeslu
Rozbila Tvůj trůn a ostříhala Ti vlasy
A ze Tvých rtů sebrala Aleluja

Miláčku, byl jsem tu už dříve
Znal jsem tenhle pokoj, kráčel jsem po téhle zemi
Než jsem Tě poznal, žil jsem sám
Viděl jsem Tvou vlajku na mramorovém oblouku
Láska není pochod vítězství
Je to chladné a zlomené Aleluja

Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja

Je čas, abys mi dal vědět
Co dole opravdu začíná
Ale teď mi to nikdy neukážeš, viď?
A vzpomínej, jak jsem Tě přesunul
Svatá holubička letí také
A každý náš nádech je Aleluja

Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja

Říkáš, že jsem vzal Tvé jméno nadarmo
Nikdy jsem jméno nevěděl
Ale jestli ano, opravdu dobře, co je to pro Tebe?
Světlo plane
V každém slově
Je jedno, které jsi slyšel
Svaté nebo zlomené Aleluja

Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja

Dělal jsem, co jsem mohl, nebylo to dost
Nemohl jsem cítit, tak jsem se pokoušel dotknout
Mluvil jsem pravdu, nepřišel jsem Tě pobláznit
A ačkoli
to celé šlo špatně
Stanu před Pánem Písně
S ničím jiným na rtech, jen Aleluja

Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja
Překlad z http://www.pohodar.com