LITTLE ARROWS - LEAPY LEE

There's a boy a little boy
Shooting arrows in the blue
And has aimed them at someone
And the question is at who

Aimed at me or aimed at you
It's hard to tell until you're hit
You'll know it when you get one
The arrows that are lit
Little arrows for me and for you
You're falling in love again
You're falling in love again

Little arrows in your clothing
Little arrows in your hair
When you're in love you'll find
Those little arrows everywhere
Little arrows that will hit you once
And hit you once again
Little arrows will hit everyone
Every now and then

There's a boy from the other side
But there's nothing that you can do
And some folks put on armour
But the arrows go straight through
So you see there's no escape
So why not face it
And admit that you love those little arrows
When they fall a little bit

Little arrows in your clothing
Little arrows in your hair
When you're in love you'll find
Those little arrows everywhere
Little arrows that will hit you once
And hit you once again
Little arrows will hit everyone
Every now and then
Lyrics from http://www.pohodar.com

MALÉ ŠÍPY

Je tu kluk, malý kluk
Střílí šípy do modrého nebe
A zamířil je na někoho
A otázkou je na koho

Zamířil na mě nebo zamířil na Tebe
Je těžké to říct, dokud Tě netrefí
Budeš to vědět, až to jedním schytáš
Zářící šípy
Malé šípy pro mě a pro Tebe
Zase se zamiluješ
Zase se zamiluješ

Malé šípy ve Tvém oblečení
Malé šípy ve Tvých vlasech
Když se zamiluješ, najdeš
Ty malé šípy všude
Malé šípy Tě jednou trefí
A jednou Tě trefí zase
Malé šípy trefí každého
Tu a tam

Je tu kluk z druhé strany
Ale nemůžeš nic dělat
A někteří lidé se skrývají v krunýři
Ale ty šípy stejně proniknou skrz
Tak vidíš, že není úniku
Tak proč se k tomu neobrátit čelem
A přiznat, že miluješ ty malé šípy
Když jich pár letí

Malé šípy ve Tvém oblečení
Malé šípy ve Tvých vlasech
Když se zamiluješ, najdeš
Ty malé šípy všude
Malé šípy Tě jednou trefí
A jednou Tě trefí zase
Malé šípy trefí každého
Tu a tam
Překlad z http://www.pohodar.com