ESPECIALLY FOR YOU
KYLIE MINOGUE & JASON DONOVAN

Especially for you
I wanna let you know what I was going through
All the time we were apart
I thought of you
You were in my heart
My love never changed
I still feel the same

Especially for you
I wanna tell you I was feeling that way too
And if dreams were wings, you know
I would have flown to you
To be where you are
No matter how far
And now that I'm next to you

No more dreaming about tomorrow
Forget the loneliness and the sorrow
I've got to say
It's all because of you

And now we're back together, together
I wanna show you my heart is oh so true
And all the love I have is
Especially for you

Especially for you
I wanna tell you, you mean all the world to me
How I'm certain that our love was meant to be
You changed my life
You showed me the way
And now that I'm next to you

I've waited long enough to find you
I wanna put all the hurt behind you
And I wanna bring out
all the love inside you, oh and

And now we're back together, together
I wanna show you my heart is oh so true
And all the love I have is
Especially for you

You were in my heart
My love never changed
No more dreaming about tomorrow
Forget the loneliness and the sorrow
I've got to say
It's all because of you
Lyrics from http://www.pohodar.com

OBZVLÁŠŤ KVŮLI TOBĚ
KYLIE MINOGUE & JASON DONOVAN

Obzvlášť kvůli Tobě
Chci, abys věděl, čím jsem prošla.
Všechen ten čas, kdy jsme byli oddělení
Jsem myslela na Tebe.
Byl jsi v mém srdci.
Má láska se nezměnila.
Stále cítím to samé.

Obzvlášť kvůli Tobě
Ti chci říct, že jsem to tak také cítil
A kdyby sny měly křídla, víš
Letěl bych k Tobě.
Abych byl, kde jsi Ty.
Je jedno, jak daleko.
A tak teď jsem vedle Tebe.

Žádné další snění o zítřku.
Zapomenout na osamění a smutek.
Musím říct
Je to všechno kvůli Tobě

A teď jsme zpátky spolu, spolu.
Chci Ti ukázat, že mé srdce je tak upřímné.
A všechna láska, kterou mám je
Speciálně pro Tebe.

Obzvlášť pro Tebe
Ti chci říct, že Ty jsi pro mne celým světem.
Jak jsem si jistá, že naše láska nám byla souzena.
Změnil jsi můj život.
Ukázal jsi mi cestu.
A tak teď jsem vedle Tebe.

Čekal jsem dost dlouho, abych Tě našel.
Chci, aby všechna bolest zůstala za Tebou
A chci odhalit
všechnu lásku v Tobě, oh a

A teď jsme zpátky spolu, spolu.
Chci Ti ukázat, že mé srdce je tak upřímné.
A všechna láska, kterou mám je
Speciálně pro Tebe.

Byl jsi v mém srdci.
Má láska se nikdy nezměnila.
Žádné další snění o zítřku.
Zapomenout na osamění a smutek.
Musím říct
Je to všechno kvůli Tobě
Překlad z http://www.pohodar.com