IN MY ARMS
KYLIE MINOGUE

How do you describe a feeling?
I’ve only ever dreamt of this.
DJ’s spinning up my favorite song,
hurry up and get a grove on.
Light fantastic and it wont be long,
don’t let the moment slip away.
Cause you and I could find a pleasure,
no one else has ever known.
Feels like it is now or never,
don’t want to be alone

How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
Do you want it?
Do you need it?
Can you feel it?
Tell me.
How does it feel in my arms?

I’ve only ever dreamt of this.
Got a feeling this is something strong.
All I wanna do is move on.
No more wondering where I belong.
So never go away.
Cause you and I are guilty pleasure,
no one else has ever known.
Feels like it is now or never.
Don’t want to be alone.

How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
Do you want it?
Do you need it?
Can you feel it?
Tell me.
How does it feel in my arms?

I’m listening.
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
Yeah, Yeah.
Do you want it?
Do you need it?
Can you feel it?
Tell me.
How does it feel in my arms?
Lyrics from http://www.pohodar.com

V MÉM OBJETÍ
KYLIE MINOGUE

Jak popíšeš pocit?
Snila jsem někdy jen o tomto.
DJ hraje dokola mou oblíbenou písničku,
pospěš si a pokračuj
Světlo je fantastické a to nebude dlouho
Nepromarni tu chvíli
Protože Ty a já bychom mohli najít potěšení
Nikdo jiný další nikdy nevěděl
Pocit, jako tento je teď nebo nikdy
Nechtěj být sám

Jaký je to pocit v mém objetí?
Jaký je to pocit v mém objetí?
Chceš to?
Potřebuješ to?
Cítíš to?
Řekni mi.
Jaký je to pocit v mém objetí?

Snila jsem někdy jen o tomto.
Mám pocit, že tohle je něco silného.
Pohybovat se dál, to je všechno co chci
Žádné další divení, kam patřím
Tak nikdy nechoď pryč
Protože Ty a já jsme hříšně uspokojení
nikdo jiný další nikdy nevěděl
Pocit, jako tento je teď nebo nikdy
Nechtěj být sám

Jaký je to pocit v mém objetí?
Jaký je to pocit v mém objetí?
Chceš to?
Potřebuješ to?
Cítíš to?
Řekni mi.
Jaký je to pocit v mém objetí?

Poslouchám.
Jaký je to pocit v mém objetí?
Jaký je to pocit v mém objetí?
Jaký je to pocit v mém objetí?
Jasně, jasně
Chceš to?
Potřebuješ to?
Cítíš to?
Řekni mi.
Jaký je to pocit v mém objetí?
Překlad z http://www.pohodar.com