SAILING TO PHILADELPHIA
MARK KNOPFLER AND JAMES TAYLOR

I am Jeremiah Dixon
I am a Geordie boy
A glass of wine with you, sir
And the ladies I'll enjoy
All Durham and Northumberland
Is measured up by my own hand
It was my fate from birth
To make my mark upon the earth...

He calls me Charlie Mason
A stargazer am I
It seems that I was born
To chart the evening sky
They'd cut me out for baking bread
But I had other dreams instead
This baker's boy from the west country
Would join the Royal Society...

We are sailing to Philadelphia
A world away from the coaly Tyne
Sailing to Philadelphia
To draw the line
A Mason-Dixon Line

Now you're a good surveyor, Dixon
But I swear you'll make me mad
The West will kill us both
You gullible Geordie lad
You talk of liberty
How can America be free
A Geordie and a baker's boy
In the forests of the Iroquois...

Now hold your head up, Mason
See America lies there
The morning tide has raised
The capes of Delaware
Come up and feel the sun
A new morning has begun
Another day will make it clear
Why your stars should guide us here...

We are sailing to Philadelphia
A world away from the coaly Tyne
Sailing to Philadelphia
To draw the line
A Mason-Dixon Line
Lyrics from http://www.pohodar.com

PLAVBA DO PHILADELPHIE
MARK KNOPFLER AND JAMES TAYLOR

Jsem Jeremiah Dixon
Jsem Geordie
Sklenku vína s vámi, pane
A dámy si užiju
Celý Durham a Northumberland
je vyměřený mýma vlastníma rukama
Bylo od narození mým osudem
zanechat svou stopu po světě...

Zve mě Charlie Mason
Jsem hvězdář
Zdá se, že jsem se narodil,
abych zmapoval večerní nebe
Nechali mě, abych pekl chleba,
ale já měl měl místo toho jiné sny
Tenhle pekařský učedník ze západní země
vstoupil do Královské společnosti...

Plavíme se do Philadelphie
Lán světa od uhelné Tyne
Plavíme se do Philadelphie
Abychom vytyčili hranici
Mason-Dixon Line

Teď jsi dobrý zeměměřič, Dixone
Ale já přísahám, že se z Tebe zblázním
Západ nás oba zabije
Ty naivní Geordie
Ty mluvíš o svobodě
Jak může být Amerika svobodná
Geordie a pekařský učeň
v pralese Irokézů...

Teď zdvihni hlavu, Masone
Podívej, tamhle leží Amerika
Ranní příliv se zdvíhá
Mysy Delaware
Pojď a vnímej slunce
Začalo nové ráno
Další den vyjasní
proč nás Tvé hvězdy přivedly sem...

Plavíme se do Philadelphie
Lán světa od uhelné Tyne
Plavíme se do Philadelphie
Abychom vytyčili hranici
Mason-Dixon Line
Překlad z http://www.pohodar.com


Charles Mason a Jeremiah Dixon byli skuteční lidé, kteří se zapsali do historie tím, že mezi lety 1763 a 1767 vyměřili 393 km hranice mezi státy - tehdy britskými koloniemi - Pennsylvania, Maryland, Delaware a Západní Virginia. Hranice nese dodnes jejich jméno - Mason-Dixon Line. V říjnu 1767 je přinutili Indiáni - možná z jazykové skupiny Irokézů - práci opustit a zbytek hranice pak vyměřili David Rittenhouse a Andrew Ellicott. Později se Mason-Dixon Line stala hranicí mezi státy Unie a Konfederace - Severu a Jihu - v americké občanské válce.
Tyne je řeka v Anglii. Vzniká soutokem Severní a Jižní Tyne a po 58 km toku ústí do Severního moře.