WHERE YOU LEAD I WILL FOLLOW
CAROLE KING & LOUISE GOFFIN

Wanting you the way I do
I only wanna be with you
And I will go to the ends of the earth,
'cause darling, to me that's what you're worth

[CHORUS]
Where You Lead
I will follow
Anywhere that you tell me to
If you need, if you need me
to be with you
I will follow
Where you lead

If you're out on the road
Feelin' lonely and so cold
All you have to do is call my name
And I'll be there
On the next train

[CHORUS]

I always wanted a real home
With flowers on the windowsill
But if you wanna live in New York City
Honey you know I will

I never thought
I could get satisafaction
From just one man
But if anyone can keep me happy
You're the one who can

[CHORUS]

Oh baby, ohh,
I'm gonna follow where you lead
I'm gonna follow where you lead
I'm gonna follow where you lead
I'm gonna follow where you lead
I'm gonna follow where you lead
Lyrics from http://www.pohodar.com

KAM MÍŘÍŠ, TAM TĚ BUDU NÁSLEDOVAT
CAROLE KING & LOUISE GOFFIN

Chtít Tě tak, jak chci já
Jediné, co chci je být s Tebou
A půjdu na konec země
Protože, miláčku, pro mě máš cenu jedině Ty

[REFRÉN]
Kam míříš,
Tam Tě budu následovat
Kamkoliv, kam mi řekneš
Jestli potřebuješ, jestli potřebuješ
abych byla s Tebou,
Budu Tě následovat
Kam míříš

Když jsi na cestách
Cítím se osamělá a tak chladná
Jediné, co musíš, je zavolat mé jméno
A já budu tady
Příštím vlakem

[REFRÉN]

Vždycky jsem chtěla opravdový domov
S květinami na parapetu
Ale když chceš žít v New Yorku
Miláčku, víš, že budu

Nikdy jsem si nemyslela,
že by mne mohl uspokojit
Jen jediný muž
Ale jestli mne někdo může udržet veselou
Jsi jediný, kdo to může

[REFRÉN]

Oh, miláčku, ohh,
Budu Tě následovat kam míříš
Budu Tě následovat kam míříš
Budu Tě následovat kam míříš
Budu Tě následovat kam míříš
Budu Tě následovat kam míříš
Překlad z http://www.pohodar.com