THE RIDDLE - NICK KERSHAW

I got two strong arms
Blessings of Babylon
With time to carry on
And try
For sins and alarms
So to America the brave
Wise men save

Near a tree by a river
There’s a hole in the ground
Where an old man of Aran
Goes around and around
And his mind is a beacon
In the veil of the night
For a strange kind of fashion
There’s a wrong and a right
But he’ll never, never fight over you

I got plans for us
Nights in the scullery
And days instead of me
I only know what to discuss
Of for anything but light
Wise men fighting over you

It’s not me you see
Pieces of Valentine
With just a song of mine
To keep from burning history
Seasons of gasoline and gold
Wise men fold

Near a tree by a river
There’s a hole in the ground
Where an old man of Aran
Goes around and around
And his mind is a beacon
In the veil of the night
For a strange kind of fashion
There’s a wrong and a right
But he’ll never, never fight over you

I got time to kill
Sly looks in corridors
Without a plan of yours
A blackbird sings on bluebird hill
Thanks to the calling of the wild
Wise mens child

Near a tree by a river
There’s a hole in the ground
Where an old man of Aran
Goes around and around
And his mind is a beacon
In the veil of the night
For a strange kind of fashion
There’s a wrong and a right
But he’ll never, never fight over you
Lyrics from http://www.pohodar.com

HÁDANKA

Mám dvě silné ruce.
Štěstí z Babylónu.
S časem k pokračování.
A zkoušení.
Pro hříchy a strach.
Tak do Ameriky, hrdino.
Moudří muži spasí.

Blízko stromu u řeky.
Tam je díra v zemi.
Kde starý muž z Aranu.
Chodí kolem dokola.
A jeho mysl je majákem.
V plášti noci.
Jako zvláštní druh módy.
Je tu něco špatného a něco dobrého.
Ale on nikdy, nikdy nebude bojovat proti Tobě.

Spřádám plány o nás.
Noci v umývárně nádobí.
A dny raději u mě.
Já jen vím, o čem se bavit.
O všem a pro všechno, ale lehce.
Moudrý muž bojuje proti Tobě.

To nejsem já, co vidíš.
Hra na Valentina.
Jen s písničkou ode mne.
Zapsat se do žhavé historie.
Sezóna benzínu a zlata.
Moudré muže ohýbá.

Blízko stromu u řeky.
Tam je díra v zemi.
Kde starý muž z Aranu.
Chodí kolem dokola.
A jeho mysl je majákem.
V plášti noci.
Jako zvláštní druh módy.
Je tu něco špatného a něco dobrého.
Ale on nikdy, nikdy nebude bojovat proti Tobě.

Mám čas na zabíjení.
Lstivé pohledy na galerii.
Bez plánů o Tobě.
A kos zpívá na (andulčím) vrchu.
Díky volání do divočiny.
Dítě moudrých mužů.

Blízko stromu u řeky.
Tam je díra v zemi.
Kde starý muž z Aranu.
Chodí kolem dokola.
A jeho mysl je majákem.
V plášti noci.
Jako zvláštní druh módy.
Je tu něco špatného a něco dobrého.
Ale on nikdy, nikdy nebude bojovat proti Tobě.
Překlad z http://www.pohodar.com