HEMINGWAY'S WHISKEY
KENNY CHESNEY

Hemingway's whiskey,
warm and smooth and mean
Even when it burns,
it'll always finish clean
He didn't like it watered down,
he took it straight up and neat
If it was bad enough for him,
you know it's bad enough for me

Hemingway's whiskey

Ah, it's tough out there,
a good muse is hard to find
Living one word to the next,
one line at a time
There's more to life than whiskey,
there's more to words than rhyme
Sometimes nothing works,
sometimes nothing shines

Like Hemingway's whiskey

Sail away, sail away,
three sheets to the wind
Live hard, die hard,
this one's for him

Hemingway's whiskey,
warm and smooth and mean
Even when it burns,
it'll always finish clean
He didn't like it watered down,
he took it straight up and neat
If it was bad enough for him,
you know it's bad enough for me

Hemingway's whiskey
Hemingway's whiskey
Hemingway's whiskey
Lyrics from http://www.pohodar.com

HEMINGWAYOVA WHISKY
KENNY CHESNEY

Hemingwayova whisky
hřející a jemná a dost dobrá
Dokonce i když pálí,
vždycky to skončí čistě
Neměl ji rád zředěnou,
bral ji poctivou a neředěnou
Pokud by pro něho byla dost špatná,
víte, že by byla dost špatná i pro mě

Hemingwayova whisky

Ah, těžko se to tu dá vydržet,
dobrou Múzu je těžké nalézt
To pravé slovo k dalšímu
Jeden řádek naráz
Je toho víc pro život, než whisky
je toho víc pro slova, než rým
Občas nic nefunguje
Občas nic nezáří

Jako Hemingwayova whisky

Odplujte pryč, odplujte pryč
tři listy po větru
Žije těžko, těžko zemře
tenhle jeden je pro něho

Hemingwayova whisky
hřející a jemná a dost dobrá
Dokonce i když pálí,
vždycky to skončí čistě
Neměl ji rád zředěnou,
bral ji poctivou a neředěnou
Pokud by pro něho byla dost špatná,
víte, že by byla dost špatná i pro mě

Hemingwayova whisky
Hemingwayova whisky
Hemingwayova whisky
Překlad z http://www.pohodar.com