YOU HAD ME FROM HELLO
KENNY CHESNEY

One word, that's all was said,
Something in your voice
caused me to turned my head.
Your smile just captured me,
you were in my future,
far as I could see.
And I don't know how it happened,
but it happens still.
You ask me if I love you,
if I always will...

Well, you had me from "Hello"
I felt love start to grow
the moment I looked into your eyes,
You won me, it was over from the start.
You completely stole my heart,
and now you won't let go.
I never even had a chance you know?
You had me from "Hello"

Inside I built a wall so high
around my heart, I thought I'd never fall.
One touch, you brought it down
Bricks of my defenses scattered on the ground
And I swore to me
that I wasn't going to love again
The last time was the last time
I'd let someone in

But, you had me from "Hello"
I felt love start to grow
the moment I looked into your eyes,
You won me, it was over from the start.
You completely stole my heart,
and now you wont let go.
I never even had a chance you know?
You had me from "Hello"

That's all you said
Something in your voice calls me, turn my head
You had me from "Hello"
You had me from "Hello"
Girl, I've loved you from "Hello"
Lyrics from http://www.pohodar.com

JSEM TVŮJ OD PRVNÍ CHVÍLE
KENNY CHESNEY

Jediné slovo, kterým bylo řečeno vše.
Něco ve Tvém hlasu
způsobilo, že jsem otočil hlavu.
Tvůj úsměv mě hned uchvátil.
Byla jsi v mé budoucnosti
tak daleko, jak jsem jen mohl vidět.
A nevím, jak se to stalo,
ale děje se to stále.
Ptala ses mě, jestli Tě miluji,
jestli vždycky budu...

Nu, jsem Tvůj od první chvíle.
Cítil jsem, že ve mne začíná vzrůstat láska
ve chvíli, kdy jsem pohlédl do Tvých očí.
Vyhrála jsi mne, bylo rozhodnuto hned po startu.
Úplně jsi mi vzala srdce
a teď mě nenecháš jít.
Nikdy jsem neměl šanci, víš to?
Jsem Tvůj od první chvíle.

Postavil jsem v sobě tak vysokou zeď
okolo svého srdce a myslel jsem, že nikdy nespadne.
Jediným dotekem jsi ji rozbořila.
Cihly mých obran roztroušené po zemi
A já sám sobě přísahal,
že nemám v úmyslu se znovu zamilovat.
Naposledy to bylo naposledy,
co jsem nechal něco vstoupit.

Ale, jsem Tvůj od první chvíle.
Cítil jsem, že ve mne začíná vzrůstat láska
ve chvíli, kdy jsem pohlédl do Tvých očí.
Vyhrála jsi mne, bylo rozhodnuto hned po startu.
Úplně jsi mi vzala srdce
a teď mě nenecháš jít.
Nikdy jsem neměl šanci, víš to?
Jsem Tvůj od první chvíle.

To je všechno, co jsi řekla.
Něco ve Tvém hlasu mě volá, otáčí mou hlavu.
Jsem Tvůj od první chvíle.
Jsem Tvůj od první chvíle.
Kóčo, miloval jsem Tě od prvního "Ahoj".
Překlad z http://www.pohodar.com