DAVID'S SONG
(WHO'LL COME WITH ME)
KELLY FAMILY

Who'll come with me?
Don't be afraid,
I know the way.
Who'll sing with me?
Don't be afraid,
I'll show the way.
Who'll dance with me?
All through the world,
Don't be afraid,
I'll show the way.

We'll go with you.
We searched the way
To find your star.
Who'll come with us?
Don't be afraid,
We found the way.

Who'll fly with me
To reach a star?
Don't be afraid,
I know the way.

Hello to all you young ones,
Our foundest hopes
Now rest in you.
Remember there's nothing you can't do
So believe and be brave.

Who'll be my friend
And walk with me
And sing this song?
Who'll love with me?
We'll change the world
And set it free.

We'll walk with you.
We'll be your friend.
We'll sing your song.
We know the way.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DAVIDOVA PÍSNIČKA
(KDO SE MNOU PŮJDE)
KELLY FAMILY

Kdo se mnou půjde?
Nebojte se,
Znám cestu.
Kdo se mnou bude zpívat?
Nebojte se,
Ukážu vám cestu.
Kdo se mnou bude tančit?
Přes celý svět,
Nebojte se,
Ukážu vám cestu.

My s Tebou půjdeme.
Najdeme cestu
K Tvé hvězdě.
Kdo půjde s námi?
Nebojte se,
Najdeme cestu.

Kdo se mnou poletí
Dosáhne hvězd?
Nebojte se,
Znám cestu.

Haló vy všichni mladí
Naše znovunalezené naděje
Nyní spočívají ve vás.
Vzpomeňte si, že není nic, co byste nemohli.
Tak věřte a buďte stateční.

Kdo bude mým přítelem
A bude kráčet se mnou
A zpívat tuhle písničku?
Kdo se se mnou bude milovat?
Změníme svět
A osvobodíme ho.

My budeme s Tebou kráčet.
My budeme Tví přátelé.
My budeme zpívat Tvou písničku.
Známe cestu.
Překlad z http://www.pohodar.com