AN ANGEL
KELLY FAMILY

I wish I had your pair of wings
Had them last night in my dreams
I was chasing butterflies
Till the sunrise broke my eyes

Tonight the sky has glued my eyes
Cause what they see's an angel hive
I've got to touch the magic sky
And greet the angels in their hive

Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you
Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you

And all the sweet honey from above
Pour it all over me, sweet love
And while you're flying around my head
Your honey kisses keep me fed

I wish I had your pair of wings
Just like last night in my dreams
I was lost in paradise
I wish I'd never openend my eyes

Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you
Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you

But there's danger in the air
Tryin'so hard to be unfair
Danger's in the air
Tryin'so hard to give us a scare
But we're not afraid

Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you
Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you
Lyrics from http://www.pohodar.com

ANDĚL
KELLY FAMILY

Kéž bych měl Tvůj pár křídel
Jako jsem je měl minulou noc v mých snech
Pronásledoval jsem motýly
Dokud mi východ slunce neotevřel oči

Dnes v noci poutalo mé oči nebe
Protože to, co vidí, je domov andělů
Musím se dotknout kouzelného nebe
A pozdravit anděly v jejich domově

Kéž bych byl občas andělem
Kéž bych byl občas Tebou
Kéž bych byl občas andělem
Kéž bych byl občas Tebou

A všechen sladký med shora
Polej mě jím celého, sladká lásko
A zatímco Ty poletuješ kolem mé hlavy
Tvé medové polibky mne nasycují

Kéž bych měl Tvůj pár křídel
Jako jsem je měl minulou noc v mých snech
Byl jsem ztracen v ráji
Kéž bych nikdy neotevřel oči

Kéž bych byl občas andělem
Kéž bych byl občas Tebou
Kéž bych byl občas andělem
Kéž bych byl občas Tebou

Ale je tu ve vzduchu nebezpečí
Tak těžce zkouší být nepoctivé
Nebezpečí ve vzduchu
Tak těžce zkouší nás vyděsit
Ale my se nebojíme

Kéž bych byl občas andělem
Kéž bych byl občas Tebou
Kéž bych byl občas andělem
Kéž bych byl občas Tebou
Překlad z http://www.pohodar.com