SONG FOR DAD
KEITH URBAN

Lately I've been noticing
I say the same things he used to say
And I even find myself
acting the very same way
I tap my fingers on the table
To the rhythm in my soul
And I jingle the car keys
When I'm ready to go
When I look in the mirror
He's right there in my eyes
Starin' back at me and I realize

The older I get
The more I can see
How much he loved
my mother and my brother and me
And he did the best that he could
And I only hope when I have my own family
That everyday I see
A little more of my father in me

There were times I thought he was bein'
Just a little bit hard on me
But now I understand he was makin' me
Become the man he knew that I could be
In everything he ever did
He always did with love
And I'm proud today to say I'm his son
When somebody says
I hope I get to meet your dad
I just smile and say you already have

The older I get
The more I can see
How much he loved
my mother and my brother and me
And he did the best that he could
And I only hope when I have my own family
That everyday I see
A little more of my father in me

He's in my eyes
My heart, my soul
My hands, my pride
And when I feel alone
And I think I can't go on
I hear him sayin' "Son you'll be alright"
Everything's gonna be alright"
Yes it is

The older I get
The more I can see
That he loved
my mother and my brother and me
And he did the best that he could
And I only hope when I have my own family
That everyday I see
Oh I hope I see
I hope everyday I see
A little more of my father in me

A little more of my father in me
I hope everyday I see in me
In me
In me
I hope everyday I see
A little more of my father in me
Lyrics from http://www.pohodar.com

PÍSEŇ PRO TÁTU
KEITH URBAN

Poslední dobou jsem si všiml,
že říkám stejné věci, jaké říkával on.
A dokonce se přistihnu,
že jednám úplně stejně.
Poklepávám prsty na stole
do rytmu v mé duši.
A zvoním s klíčky od auta,
když jsem připravený jít.
Když se podívám do zrcadla,
je přímo tady před mýma očima
upřeně hledící zpátky na mě a já si uvědomuji

Čím jsem starší,
tím víc můžu vidět,
jak moc miloval
mou matku, mého bratra a mne.
A dělal to nejlepší, co jen mohl.
A když mám svou rodinu, jenom doufám,
že každý den uvidím
v sobě o něco víc z mého otce.

Byly časy, kdy jsem si myslel, že byl
na mě trochu tvrdý.
Ale teď si uvědomuji, že mě přivedl k tomu,
abych byl tím mužem, kterým věděl, že můžu být.
Všechno, co kdy dělal
vždycky dělal s láskou.
A já jsem dnes hrdý na to, že jsem jeho syn.
Když někdo říká:
"Doufám, že se setkám s Tvým tátou"
jen se usmívám a říkám: "Už se stalo".

Čím jsem starší,
tím víc můžu vidět,
jak moc miloval
mou matku, mého bratra a mne.
A dělal to nejlepší, co jen mohl.
A když mám svou rodinu, jenom doufám,
že každý den uvidím
v sobě o něco víc z mého otce.

On je v mých očích,
mém srdci, mé duši
mých rukou, mé hrdosti.
A když se cítím osamělý
a myslím si, že nemůžu jít dál,
slyším ho, jak říká: "Synku, budeš v pořádku.
Všechno bude v pořádku."
Ano, tak to je.

Čím jsem starší,
tím víc můžu vidět,
že miloval
mou matku a mého bratra a mne.
A dělal to nejlepší, co jen mohl.
A když mám svou rodinu, jenom doufám,
že každý den uvidím.
Oh, doufám, že uvidím.
Doufám, že každý den uvidím
v sobě o něco víc z mého otce.

O něco víc z mého otce v sobě.
Doufám, že každý den uvidím v sobě...
V sobě
V sobě
Doufám, že každý den uvidím
v sobě o něco víc z mého otce.
Překlad z http://www.pohodar.com