IF YOU WERE A SAILBOAT
KATIE MELUA

If you're a cowboy I would trail you,
If you're a piece of wood
I'd nail you to the floor.
If you're a sailboat
I would sail you to the shore.
If you're a river I would swim you,
If you're a house
I would live in you all my days.
If you're a preacher
I'd begin to change my ways.

Sometimes I believe in fate,
But the chances we create,
Always seem to ring more true.
You took a chance on loving me,
I took a chance on loving you.

If I was in jail I know you'd spring me
If I was a telephone
you'd ring me all day long
If was in pain
I know you'd sing me soothing songs.

Sometimes I believe in fate,
But the chances we create,
Always seem to ring more true.
You took a chance on loving me,
I took a chance on loving you.

If I was hungry you would feed me
If I was in darkness
you would lead me to the light
If I was a book
I know you'd read me every night

If you're a cowboy I would trail you,
If you're a piece of wood
I'd nail you to the floor.
If you're a sailboat
I would sail you to the shore.
If you're a sailboat
I would sail you to the shore
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYBYS BYL PLACHETNICE
KATIE MELUA

Kdybys byl kovboj, stopovala bych Tě
Kdybys byl kousek dřeva,
přitloukla bych Tě k zemi.
Kdybys byl plachetnice,
plula bych s Tebou na břeh
Kdybys byl řeka, plavala bych v Tobě
Kdybys byl dům,
žila bych v Tobě po všechny mé dny.
Kdybys byl kněz,
začala bych měnit své způsoby.

Občas věřím v osud,
ale šance, které si vytvoříme,
se vždycky zdají být mnohem důvěryhodnější.
Chopil ses šance milovat mne,
já se chopila šance milovat Tebe.

Kdybych byla v base, vím, že bys mě z ní dostal
Kdybych byla telefon,
Ty bys se mnou telefonoval po celý den.
Kdybych trpěla bolestí,
vím, že bys mi zpíval uklidňující písničky.

Občas věřím v osud,
ale šance, které si vytvoříme,
se vždycky zdají být mnohem důvěryhodnější.
Chopil ses šance milovat mne,
já se chopila šance milovat Tebe.

Kdybych byla hladová, nakrmil bys mě
Kdybych byla v temnotě,
dovedl bys mě ke světlu.
Kdybych byla knihou,
vím, že bys mě četl každou noc.

Kdybys byl kovboj, stopovala bych Tě
Kdybys byl kousek dřeva,
přitloukla bych Tě k zemi.
Kdybys byl plachetnice,
plula bych s Tebou na břeh
Kdybys byl plachetnice,
plula bych s Tebou na břeh
Překlad z http://www.pohodar.com