THE CLOSEST THING TO CRAZY
KATIE MELUA

How can I think I'm standing strong,
Yet feel the air beneath my feet?
How can happiness feel so wrong?
How can misery feel so sweet?
How can you let me watch you sleep,
Then break my dreams the way you do?
How can I have got in so deep?
Why did I fall in love with you?

This is the closest thing to crazy
I have ever been
Feeling twenty-two, acting seventeen,
This is the nearest thing to crazy
I have ever known,
I was never crazy on my own...
And now I know
that there's a link between the two,
Being close to craziness
and being close to you.

How can you make me fall apart
Then break my fall with loving lies?
It's so easy to break a heart;
It's so easy to close your eyes.
How can you treat me like a child
Yet like a child I yearn for you?
How can anyone feel so wild?
How can anyone feel so blue?

This is the closest thing to crazy
I have ever been
Feeling twenty-two, acting seventeen,
This is the nearest thing to crazy
I have ever known,
I was never crazy on my own...
And now I know
that there's a link between the two,
Being close to craziness
and being close to you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEJBLIŽŠÍ VĚC K ZBLÁZNĚNÍ
KATIE MELUA

Jak si můžu myslet, že zůstávám silná,
když ještě cítím vzduch pod mýma nohama?
Jak se může štěstí zdát tak špatné?
Jak se může trápení zdát tak sladké?
Jak mě můžeš nechat pozorovat Tě, jak spíš,
pak přerušit mé snění tak, jako to děláš?
Jak to můžu mít v sobě tak hluboko?
Proč jsem se zamilovala do Tebe?

Tohle je ta nejbližší věc k zbláznění
Jakou jsem kdy měla
Cítím se na dvacet dva, hraju sedmnáctku.
Tohle je ta nejbližší věc k zbláznění
Jakou jsem kdy znala
Když jsem byla sama, nikdy jsem nebláznila...
A teď vím,
že je spojení mezi dvěma věcmi,
být blízko ke zbláznění
a být blízko k Tobě.

Jak jsi mě přivedl ke zhroucení,
pak zastavil můj pád milujícími lžemi?
Je tak lehké zlomit srdce
Je tak lehké zavřít oči
Jak se mnou můžeš zacházet jako s dítětem,
stále jako dítě po Tobě toužím?
Jak se může někdo cítit tak rozdrážděně?
Jak se může někdo cítit tak smutně?

Tohle je ta nejbližší věc k zbláznění
Jakou jsem kdy měla
Cítím se na dvacet dva, hraju sedmnáctku.
Tohle je ta nejbližší věc k zbláznění
Jakou jsem kdy znala
Když jsem byla sama, nikdy jsem nebláznila...
A teď vím,
že je spojení mezi dvěma věcmi,
být blízko ke zbláznění
a být blízko k Tobě.
Překlad z http://www.pohodar.com