WUTHERING HEIGHTS
KATE BUSH

Out on the wiley, windy moors
We'd roll and fall in green.
You had a temper like my jealousy
Too hot, too greedy.
How could you leave me,
When I needed to possess you?
I hated you. I loved you, too.

Bad dreams in the night
You told me I was going to lose the fight,
Leave behind my wuthering, wuthering
Wuthering Heights.

Heathcliff, it's me, your Cathy,
I've come home. I´m so cold,
let me in-a-your window

Heathcliff, it's me, your Cathy,
I've come home. I´m so cold,
let me in-a-your window.

Ooh, it gets dark! It gets lonely,
On the other side from you.
I pine a lot. I find the lot
Falls through without you.
I'm coming back, love,
Cruel Heathcliff, my one dream,
My only master.

Too long I roamed in the night.
I'm coming back to his side,
to put it right.
I'm coming home to wuthering, wuthering,
Wuthering Heights,

Heathcliff, it's me, your Cathy,
I've come home. I'm so cold,
let me in-a-your window.

Heathcliff, it's me, your Cathy,
I've come home. I'm so cold,
let me in-a-your window.

Ooh! Let me have it.
Let me grab your soul away.
Ooh! Let me have it.
Let me grab your soul away.
You know it's me - Cathy!

Heathcliff, it's me, your Cathy,
I've come home. I´m so cold,
let me in-a-your window

Heathcliff, it's me, Cathy,
I've come home. I´m so cold,
let me in-a-your window.

Heathcliff, it's me, your Cathy,
I've come home. I'm so cold.
Lyrics from http://www.pohodar.com

BOUŘLIVÉ VÝŠINY
KATE BUSH

Venku na bažinaté louce, větrném vřesovišti
Mohli jsme se spouštět a padat do zeleně
Měl jsi prchlivost, jako já žárlivost
Příliš žhnoucí, příliš lačnou
Jak jsi mne mohl opustit
Když jsem Tě potřebovala mít?
Nenáviděla jsem Tě. Také jsem Tě milovala.

V noci špatné sny
Říkal jsi mi, že jsem měla v úmyslu prohrát boj
Nechat za sebou mé bouřlivé, bouřlivé,
Bouřlivé Výšiny

Heathcliffe, to jsem já, Tvá Cathy,
Přicházím domů, jsem tak prochladlá,
Nech mne za Tvým oknem.

Heathcliffe, to jsem já, Tvá Cathy,
Přicházím domů, jsem tak prochladlá,
Nech mne za Tvým oknem.

Ohh, stmívá se! Je to tu opuštěné
Na druhé straně od Tebe
Tolik chřadnu. Nacházím tolik
neúspěchů bez Tebe
Přicházím zpátky, lásko,
Krutý Heathcliffe, má jediná lásko
Můj jediný pane.

Přiliš dlouho jsem se toulala nocí
Přicházím zpět na jeho stranu,
abych to urovnala
Přicházím domů na bouřlivé, bouřlivé,
Bouřlivé Výšiny

Heathcliffe, to jsem já, Tvá Cathy,
Přicházím domů, jsem tak prochladlá,
Nech mne za Tvým oknem.

Heathcliffe, to jsem já, Tvá Cathy,
Přicházím domů, jsem tak prochladlá,
Nech mne za Tvým oknem.

Ohh! Nech mě to mít
Nech mě získat Tvou duši
Ohh! Nech mě to mít
Nech mě získat Tvou duši
Ty víš, že jsem to já - Cathy!

Heathcliffe, to jsem já, Tvá Cathy,
Přicházím domů, jsem tak prochladlá,
Nech mne za Tvým oknem.

Heathcliffe, to jsem já, Tvá Cathy,
Přicházím domů, jsem tak prochladlá,
Nech mne za Tvým oknem.

Heathcliffe, to jsem já, Tvá Cathy,
Přicházím domů, jsem tak prochladlá,
Překlad z http://www.pohodar.com