DUST IN THE WIND - KANSAS

I close my eyes
Only for a moment, then the moment's gone
All my dreams
Pass before my eyes, a curiosity
Dust in the wind
All they are is dust in the wind

Same old song
Just a drop of water in an endless sea
All we do
Crumbles to the ground,
though we refuse to see
Dust in the wind
All we are is dust in the wind, ohh

Now, don't hang on
Nothing lasts forever but the earth and sky
It slips away
And all your money won't another minute buy
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
All we are is dust in the wind
Dust in the wind
Everything is dust in the wind
Everything is dust in the wind
The wind
Lyrics from http://www.pohodar.com

PRACH VE VĚTRU

Zavírám oči
Jen na moment, než moment přejde
Všechny mé sny
Mi jdou před očima, zvláštnost
Prach ve větru
Všechny jsou jsou v prachu ve větru

Nějaká stará píseň
Jako kapka vody v nekonečném moři
Všechno, co děláme
Drobky na zemi,
ačkoli odmítáme vidět
Prach ve větru
My všichni jsme prach ve větru, ohh

Teď, nevytrvávej
Nic do budoucna nevydrží, vyjma země a nebe
Ty proklouznou
A všechny Tvé peníze nekoupí další minutu
Prach ve větru
My všichni jsme prach ve větru
My všichni jsme prach ve větru
Prach ve větru
Všechno je prach ve větru
Všechno je prach ve větru
Vítr
Překlad z http://www.pohodar.com