ONE FROM THE STANDS
KALMAH

A condemned man in a prison cell
charged with a crime he has done
He draws a picture on the wall
a symbol of victory
He clothed peoples thoughts in words
declared peace and liberty
The iron fist clenching
his throat depriving humanity

A political prisoner a propagandistic weapon
Of the proletarian dictature
against the other world
After he has been released
Got his name on the paper
A part of a macabre tradition
Released as a gift

And we´re all staring at the news
Nodding our heads in approval
We think that the the world is better now
Although he is already dead

A condemned man in a prison cell
charged with a crime he has done
He draws a picture on the wall
a symbol of victory
He clothed peoples thoughts in words
declared peace and liberty
The iron fist clenching
his throat depriving humanity

We don´t give a damn
He is not one of us just
one from the stands
And afterwards we have cleared ourselves
Justice has done

Justice has done
Justice has done

Soon another one will come
declares peace and liberty
Speaks the words want to be heard
words of alteration
But he will be arrested he will be condemned
But never mind there are more in the stands
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDEN Z TRPĚNÝCH
KALMAH

Odsouzený muž ve vězeňské cele
Obžalován ze zločinu, který udělal
Kreslí obrázek na zeď
symbol vítězství
Oblékal lidi myšlenkami ve slovech
Deklaroval mír a svobodu
Železná pěst svírající
Jeho hrdlo zbavuje lidství

Politický vězeň zbraň propagandy
diktatury proletariátu
proti ostatnímu světu
Poté, co je propuštěn
Má své jméno na papíře
Část děsivé tradice
Propuštěn jako dárek

A my všichni civíme na zprávy
Přikyvujeme našimi hlavami v souhlasu
Myslíme si, že teď je svět lepší
Ačkoliv je právě mrtev

Odsouzený muž ve vězeňské cele
Obžalován ze zločinu, který udělal
Kreslí obrázek na zeď
symbol vítězství
Oblékal lidi myšlenkami ve slovech
Deklaroval mír a svobodu
Železná pěst svírající
Jeho hrdlo zbavuje lidství

Je nám to jedno
On není jeden z nás jen
jeden z trpěných
A poté, co jsme očistili sami sebe
Spravedlnost má hotovo

Spravedlnost má hotovo
Spravedlnost má hotovo

Brzy příjde jiný další
deklarující mír a svobodu
Říkající slova, která se chtějí slyšet
Slova o změně
Ale bude uvězněn, bude odsouzen
Ale je jedno, že je víc trpěných
Překlad z http://www.pohodar.com