WHEN
KALIN TWINS

When (when), when you smile,
When you smile at me
Well, well I know our love will always be
When (when), when you kiss,
When you kiss me right
I, I don't want to ever say good night
When will you be mine?

I need you
I want you near me
I love you
Yes, I do and I hope you hear me

When (when), when I say,
when I say "Be mine"
If, if you will I know all will be fine
When will you be mine?

(Oh, baby)
I need you
I want you near me
(Oh, baby)
I love you
Yes, I do and I hope you hear me
When will you be mine?

When (when), when you smile,
When you smile at me
Well, well I know our love will always be
When, (when) when you kiss,
When you kiss me right
I, I don't want to ever say good night
When will you be mine?

(Oh, baby)
I need you
I want you near me
(Oh, baby)
I love you
Yes, I do and I hope you hear me

When (when), when I say,
When I say "Be mine"
If, if you will I know all will be fine
When will you be mine?
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ
KALIN TWINS

Když (když), když se usmíváš,
Když se usmíváš na mě
Nu, nu, vím, že naše láska přetrvá navždy
Když (když), když líbáš
Když mě právě líbáš
Já, já nechci vůbec říct dobrou noc
Kdy budeš moje?

Potřebuji Tě
Chci Tě blízko sebe
Miluji Tě
Ano, miluji a doufám, že mě slyšíš

Když (když), když říkám,
Když říkám "Buď má"
Když, když budeš, vím, že všechno bude fajn
Kdy budeš moje?

(Oh, miláčku)
Potřebuji Tě
Chci Tě blízko sebe
(Oh, miláčku)
Miluji Tě
Ano, miluji a doufám, že mě slyšíš
Kdy budeš moje?

Když (když), když se usmíváš,
Když se usmíváš na mě
Nu, nu, vím, že naše láska přetrvá navždy
Když (když), když líbáš
Když mě právě líbáš
Já, já nechci vůbec říct dobrou noc
Kdy budeš moje?

(Oh, miláčku)
Potřebuji Tě
Chci Tě blízko sebe
(Oh, miláčku)
Miluji Tě
Ano, miluji a doufám, že mě slyšíš

Když (když), když říkám,
Když říkám "Buď má"
Když, když budeš, vím, že všechno bude fajn
Kdy budeš moje?
Překlad z http://www.pohodar.com