SUDDENLY I SEE
KT TUNSTALL

Her face is a map of the world
Is a map of the world
You can see she's a beautiful girl
She's a beautiful girl
And everything around her
is a silver pool of light
The people who surround her
feel the benefit of it
It makes you calm
She holds you captivated in her palm

Suddenly I see (Suddenly I see)
This is what I wanna be
Suddenly I see (Suddenly I see)
Why the hell it means so much to me

I feel like walking the world
Like walking the world
You can hear she's a beautiful girl
She's a beautiful girl
She fills up every corner
like she's born in black and white
Makes you feel warmer
when you're trying to remember
What you heard
She likes to leave you hanging on her word

Suddenly I see (Suddenly I see)
This is what I wanna be
Suddenly I see (Suddenly I see)
Why the hell it means so much to me

And she's taller than most
And she's looking at me
I can see her eyes looking
from a page in a magazine
Oh she makes me feel
like I could be a tower
A big strong tower
She got the power to be
The power to give
The power to see

Suddenly I see (Suddenly I see)
This is what I wanna be
Suddenly I see (Suddenly I see)
Why the hell it means so much to me
Lyrics from http://www.pohodar.com

NÁHLE VIDÍM
KT TUNSTALL

Její tvář je mapou světa
Je mapou světa
Můžeš vidět, že je to krásná dívka
Ona je krásná dívka
A všechno okolo ní
je stříbrnou tůní světla
Lidé, kteří ji obklopují
z toho cítí užitek
Naplňuje Tě to klidem
Drží Tě uchváceného ve své dlani

Náhle vidím (Náhle vidím)
Tohle je to, co chci být
Náhle vidím (Náhle vidím)
Proč to, k sakru, pro mě tolik znamená

Cítím se jako kráčející po světě
Jako kráčející po světě
Můžeš slyšet, že je to krásná dívka
Ona je krásná dívka
Zaplňuje každý kout
jako by byla zrozená v černé a bílé
Způsobí, že se cítíš vřeleji,
když si zkoušíš vzpomenout
Co jsi slyšel
Ráda Tě nechává hltat každé její slovo

Náhle vidím (Náhle vidím)
Tohle je to, co chci být
Náhle vidím (Náhle vidím)
Proč to, k sakru, pro mě tolik znamená

Ona je vyšší než nejvyšší
A dívá se na mě
Můžu vidět její oči, hledící
ze stránky časopisu
Oh, ona ve mně budí pocit,
jako bych mohla být věží
Velkou, silnou věží
Ona má sílu být
Sílu dát
Sílu vidět

Náhle vidím (Náhle vidím)
Tohle je to, co chci být
Náhle vidím (Náhle vidím)
Proč to, k sakru, pro mě tolik znamená
Překlad z http://www.pohodar.com