WITCHES SONG
JULIANA HATFIELD

Shall I see tonight sister
Bathed in magic grease
Shall we meet on the hilltop
Where the two roads meet

We will form the circle
Hold our hands and chant
Let the great one know
What it is we want

Danger is great joy
Dark is bright as fire
Happy is our family
Lonely is the ward

Sister, we are waiting
Come to meet and chant
Fly fast through the airwaves
Meet with pride and truth

Danger is great joy
Dark is bright as fire
Happy is our family
Lonely is the ward

Whoa whoa whoa whoa whoa

Father, we are waiting
For you to appear
Do you feel the panic
Can you see the fear?

Mother, we are waiting
For you to give consent
If there's to be a marriage
We need contempt

Danger is great joy
Dark is bright as fire
Happy is our family
Lonely is the ward

Whoa whoa whoa whoa whoa

La da da da da da
La la la la la
La da da da da da
La la la la la

La da da da da da
La la la la la
La da da da da da
La la la la la
Lyrics from http://www.pohodar.com

PÍSEŇ ČARODĚJNIC
JULIANA HATFIELD

Mám vidět dnes v noci sestru
Koupající se v magickém tuku?
Máme se setkat na vrcholu kopce,
kde se schází dvě cesty?

Utvoříme kruh
Budeme se držet za ruce a zpívat
Dejme vědět nejvyššímu
Co to je, co chceme

Nebezpečí je veliká radost
Tma je jasná jako oheň
Šťástná je naše rodina
Opuštěný je revír

Sestro, čekáme
Přijď, aby ses s námi setkala a zpívala
Leť rychle vzdušnými vlnami
Setkej se s hrdostí a pravdou

Nebezpečí je veliká radost
Tma je jasná jako oheň
Šťástná je naše rodina
Opuštěný je revír

Whoa whoa whoa whoa whoa

Otče, my čekáme
Až se objevíš
Cítíš paniku?
Cožpak vidíš strach?

Matko, my čekáme
Abys nám dala souhlas
Jestli tu má být manželství
Potřebujeme opovržení

Nebezpečí je veliká radost
Tma je jasná jako oheň
Šťástná je naše rodina
Opuštěný je revír

Whoa whoa whoa whoa whoa

La da da da da da
La la la la la
La da da da da da
La la la la la

La da da da da da
La la la la la
La da da da da da
La la la la la
Překlad z http://www.pohodar.com