TO WHERE YOU ARE
JOSH GROBAN

Who can say for certain
Maybe you're still here
I feel you all around me
Your memory's so clear

Deep in the stillness
I can hear you speak
You're still an inspiration
Can it be?
That you are my
Forever love
And you are watching over me from up above

Fly me up to where you are
Beyond the distant star
I wish upon tonight
To see you smile
If only for awhile to know you're there
A breath away's not far
To where you are

Are you gently sleeping
Here inside my dream
And isn't faith believing
All power can't be seen

As my heart holds you
Just one beat away
I cherish all you gave me everyday
'Cause you are my
Forever love
Watching me from up above

And I believe
That angels breathe
And that love will live on and never leave

Fly me up
To where you are
Beyond the distant star
I wish upon tonight
To see you smile
If only for awhile
To know you're there
A breath away's not far
To where you are

I know you're there
A breath away's not far
To where you are
Lyrics from http://www.pohodar.com

TAM, KDE JSI TY
JOSH GROBAN

Kdo může říct s určitostí
Možná jsi ještě tady
Cítím Tě všude okolo mne
Tvá památka je tak čistá

Hluboko v tichu
Můžu slyšet Tvou řeč
Jsi pořád inspirací
Může to tak být?
Že jsi má
Věčná láska
A shlížíš na mne z výšin

Vynes mne nahoru tam, kde jsi Ty
Za vzdálenou hvězdu
Chci dnes večer
Spatřit Tvůj úsměv
Jen na chvilku vědět, že tam jsi
Dech není zdaleka pryč
Tam, kde jsi Ty

Jemně spíš
Tady v hloubi mých snů
A není vírou uvěřit
Každá síla není vidět

Tak jak jsi v mém srdci
S každým úderem
Miluji vše, co jsi mi každý den dala
Protože jsi má
Věčná láska
Shlížíš na mne z výšin

A já věřím
Že andělé dýchají
A že láska bude žít a nikdy neodejde

Vynes mne nahoru
Tam, kde jsi Ty
Za vzdálenou hvězdu
Chci dnes večer
Spatřit Tvůj úsměv
Jen na chvilku
Vědět, že tam jsi
Dech není zdaleka pryč
Tam, kde jsi Ty

Vím, že tam jsi
Dech není zdaleka pryč
Tam, kde jsi Ty
Překlad z http://www.pohodar.com