HEARTBEATS
JOSÉ GONZÁLEZ

One night to be confused
One night to speed up truth
We had a promise made
Four hands and then away
Both under influence
We had divine scent
To know what to say
Mind is a razor blade

To call for hands from above to lean on
Would that be good enough for me?

One night of magic rush
The start: a simple touch
One night to push and scream
And then relief
Ten days of perfect tunes
The colors red and blue
We had a promise made
We were in love

To call for hands from above to lean on
Would that be good enough for me?

To call for hands from above to lean on
Would that be good enough?

And you
You knew the hand of the devil
And you
Kept us awake with wolves teeth
Sharing different heartbeats in one night

To call for hands from above to lean on
Would that be good enough for me now?

To call for hands from above to lean on
Would that be good enough?
Lyrics from http://www.pohodar.com

ÚDERY SRDCE
JOSÉ GONZÁLEZ

Jednu noc být zmatený
Jednu noc urychlit pravdu
Dali jsme si slib
Čtyři ruce a pak pryč
Oba pod vlivem
Hledali jsme stopu
Abychom věděli, co říct
Mysl je ostří žiletky

Volání o ruce shora, o něž by se dalo opřít
Bylo by to dost dobré pro mě?

Jedna noc kouzelného shonu
Start: lehký dotek
Jedna noc tlačení a křiku
A pak úlevy
Dny ideálního naladění
Barvy červená a modrá
Dali jsme si slib
Milovali jsme se

Volání o ruce shora, o něž by se dalo opřít
Bylo by to dost dobré pro mě?

Volání o ruce shora, o něž by se dalo opřít
Bylo by to dost dobré pro mě?

A Ty
Znala jsi ruku ďablovu
A Ty
Držela jsi nás bdělé s vlčími zuby
Sdílení rozdílných tlukotů srdcí v jedné noci

Volání o ruce shora, o něž by se dalo opřít
Bylo by to teď dost dobré pro mě?

Volání o ruce shora, o něž by se dalo opřít
Bylo by to dost dobré pro mě?
Překlad z http://www.pohodar.com