TATTOO
JORDIN SPARKS

Oh .... Oh ....Oh
No matter what you say about love
I keep coming back for more
Keep my hand in the fire, sooner or later,
I get what I'm asking for

No matter what you say about life
I learn every time I bleed
The truth is a stranger
Soul is in danger
I gotta let my spirit be free
To admit that I'm wrong
And then change my mind
Sorry but I have to move on
and leave you behind

I can't waste time so give it a moment
I realize nothing's broken
No need to worry about everything I've done.
Live every second like it was my last one.
Don't look back got a new direction.
I loved you once needed protection.
You're still a part of everything I do.
You're on my heart just like a tattoo.
Just like a tattoo,
I'll always have you.
(I'll always have you.)

Sick of playing all of these games
It's not about taking times
When I looked in the mirror, didn't deliver
It hurt enough to think that I could stop
Admit that I'm wrong and then change my mind
Sorry but I've gotta
be strong and leave you behind

I can't waste time, so give it a moment
I realized nothing is broken
No need to worry about everything I've done
Live every second like it was my last one
Don't look back at a new direction
I loved you once, needed protection
You're still a part of everything I do
You're on my heart just like a tattoo,
Just like a tattoo
I'll always have you
(I'll always have you).

If I live every moment,
Won't change any moment,
Still a part of me and you
I will never regret you
Still the memory of you
Marks everything I do.

I can't waste time so give it a moment
I realized nothing is broken (yeah)
No need to worry about everything I've done
Live every second like it was my last one
Don't look back at a new direction
I love you once needed protection
Still a part of everything I do
You're on my heart just like a tattoo

Can't waste time so give it a moment
I realized nothing is broken
No need to worry about everything I've done
Live every second like it was my last one
Don't look back at a new direction
(don't look back)
I love you once and I needed protection
You're still a part of everything I do
You're on my heart just like a tattoo,
Just like a tattoo
I'll always have you
Lyrics from http://www.pohodar.com

TETOVÁNÍ
JORDIN SPARKS

Oh .... Oh .... Oh
Je jedno, co říkáš o lásce
Budu se vracet pro víc
Nechávat ruku v ohni, dřív nebo později
dostanu, oč žádám

Je jedno, co říkáš o životě
Učím se pokaždé, když krvácím
Pravda je cizinec
Duše je v nebezpečí
Musím osvobodit svého ducha
Abych připustila, že jsem špatná
A pak změnit svou mysl
Promiň, ale musím sebou hodit
a nechat Tě za sebou

Nemůžu plýtvat časem, tak tomu dej chvíli
Shledávám, že nic není zlomené
Není třeba se obávat ničeho, co jsem udělala
Žít každou sekundu, jako by byla má poslední
Neohlížet se zpět, mít nový směr
Jednou jsem Tě milovala, potřebujíc ochranu
Jsi stále částí všeho, co dělám
Jsi na mém srdci jako tetování
Právě jako tetování
Tě budu vždycky mít.
(Budu Tě vždycky mít)

Z hraní všech těchto her je na zvracení
Není to o tom, že to zabere čas
Když jsem se podívala do zrcadla, nepromluvilo
Dost bolí myslet, že bych mohla skončit
Připustit, že jsem špatná a pak změnit svou mysl
Promiň, ale musím
být silná a nechat Tě za sebou

Nemůžu plýtvat časem, tak tomu dej chvíli
Shledávám, že nic není zlomené
Není třeba se obávat ničeho, co jsem udělala
Žít každou sekundu, jako by byla má poslední
Neohlížet se zpět, mít nový směr
Jednou jsem Tě milovala, potřebujíc ochranu
Jsi stále částí všeho, co dělám
Jsi na mém srdci jako tetování
Právě jako tetování
Tě budu vždycky mít.
(Budu Tě vždycky mít)

Když budu prožívat každou chvíli,
nezměním žádný moment.
Stále část mě a Tebe
Nebudu Tě nikdy litovat
Stále vzpomínka na Tebe
značí vše, co dělám.

Nemůžu plýtvat časem, tak tomu dej chvíli
Shledávám, že nic není zlomené (jasně)
Není třeba se obávat ničeho, co jsem udělala
Žít každou sekundu, jako by byla má poslední
Neohlížet se zpět, mít nový směr
Jednou jsem Tě milovala, potřebujíc ochranu
Jsi stále částí všeho, co dělám
Jsi na mém srdci jako tetování

Nemůžu plýtvat časem, tak tomu dej chvíli
Shledávám, že nic není zlomené
Není třeba se obávat ničeho, co jsem udělala
Žít každou sekundu, jako by byla má poslední
Neohlížet se zpět, mít nový směr
(Neohlížet se zpět)
Jednou jsem Tě milovala, potřebujíc ochranu
Jsi stále částí všeho, co dělám
Jsi na mém srdci jako tetování
Právě jako tetování
Tě budu vždycky mít.
Překlad z http://www.pohodar.com