THE LAST TIME I FELT LIKE THIS
JOHNNY MATHIS

Hello, I don't even know your name,
but I'm hopin' all the same
This is more than just a simple hello.
Hello, do I smile and look away?
No, I think I'll smile and stay
To see where this might go.

'Cause the last time I felt like this,
I was falling in love,
Falling and feeling,
I'd never fall in love again.
Yes, the last time I felt like this,
was long before I knew
What I'm feeling now with you.

Hello, I can't wait till we're alone,
somewhere quiet on our own
So that we can fall the rest of the way.
I know that before the night is thru,
I'll be talking love to you,
Meaning every word I say.

'Cause the last time I felt like this
I was falling in love,
Falling and feeling,
I'd never fall in love again.
Yes, the last time I felt like this,
was long before I knew
What I'm feeling now with you.

Oh, the last time I felt like this
I was falling in love,
Falling and feeling,
I'd never fall in love again.
Yes, the last time I felt like this,
was long before I knew
What I'm feeling now with you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ JSEM SE NAPOSLED CÍTIL JAKO TEĎ
JOHNNY MATHIS

Ahoj, neznám ještě Tvé jméno,
ale doufám, že je to jedno
Tohle je víc, než jen prosté ahoj.
Ahoj, usmívám se a dívám se do neurčita?
Ne, myslím, že se budu usmívat a zůstanu
Abych viděl, kam to možná dojde.

Protože když jsem se naposledy cítil jako teď
Zamiloval jsem se
Zamiloval se a cítil
Že bych se nikdy znovu nezamiloval
Ano, když jsem se naposledy cítil jako teď
Znal jsem dlouho předtím
Co cítím teď s Tebou.

Ahoj, nemůžu čekat až budeme sami
někde v klidu o samotě
Takže můžeme urazit zbytek cesty
Vím, že než přejde noc
Ze mne bude mluvit láska k Tobě,
ve významu každého slova, které řeknu

Protože když jsem se naposledy cítil jako teď
Zamiloval jsem se
Zamiloval se a cítil
Že bych se nikdy znovu nezamiloval
Ano, když jsem se naposledy cítil jako teď
Znal jsem dlouho předtím
Co cítím teď s Tebou.

Oh, když jsem se naposledy cítil jako teď
Zamiloval jsem se
Zamiloval se a cítil
Že bych se nikdy znovu nezamiloval
Ano, když jsem se naposledy cítil jako teď
Znal jsem dlouho předtím
Co cítím teď s Tebou.

Překlad z http://www.pohodar.com