SUNDAY MORNING COMING DOWN
JOHNNY CASH

Well, I woke up Sunday morning
With no way to hold my head that didn't hurt.
And the beer I had for breakfast wasn't bad,
So I had one more for dessert.
Then I fumbled in my closet through my clothes
And found my cleanest dirty shirt.
Then I washed my face and combed my hair
And stumbled down the stairs to meet the day.

I'd smoked my mind the night before
With cigarettes and songs I'd been picking.
But I lit my first
and watched a small kid
Playing with a can that he was kicking.
Then I walked across the street
And caught the Sunday smell
of someone frying chicken.
And Lord, it took me back
to something that I'd lost
Somewhere, somehow along the way.

On a Sunday morning sidewalk,
I'm wishing, Lord, that I was stoned.
'Cause there's something in a Sunday
That makes a body feel alone.
And there's nothing short a' dying
That's half as lonesome as the sound
Of the sleeping city sidewalk
And Sunday morning coming down.

In the park I saw a daddy
With a laughing little girl
that he was swinging.
And I stopped beside a Sunday school
And listened to the songs they were singing.
Then I headed down the street,
And somewhere far away
a lonely bell was ringing,
And it echoed through the canyon
Like the disappearing dreams of yesterday.

On a Sunday morning sidewalk,
I'm wishing, Lord, that I was stoned.
'Cause there's something in a Sunday
That makes a body feel alone.
And there's nothing short a' dying
That's half as lonesome as the sound
Of the sleeping city sidewalk
And Sunday morning coming down.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEDĚLNÍ RÁNO PLYNE
JOHNNY CASH

Nu, probudil jsem se v neděli ráno
a neměl jak udržet mou hlavu, aby nebolela.
A pivo, které jsem měl k snídani, nebylo špatné.
Tak jsem si dal ještě jedno jako zákusek.
Pak jsem šátral ve skříni v mém oblečení
a našel svou nejčistší špinavou košili.
Pak jsem si umyl obličej a učesal vlasy.
A seškobrtal ze schodů přivítat den.

Prokouřil jsem si mysl minulou noc
cigaretami a písničkami, které jsem brnkal.
Ale zapálil jsem si první
a díval se na malého chlapečka,
hrajícího si s plechovkou, do které kopal.
Pak jsem přešel ulici
a ucítil nedělní vůni
něčího pečeného kuřete.
A Bože, to mi připomnělo
něco, co jsem ztratil.
Někde, nějak v průběhu cesty.

Na chodníku v nedělním ránu
toužím, Bože, abych byl opilý.
Protože neděle přináší něco,
co přiměje tělo cítit se osaměle.
A není nic tak krátké a zmírající,
co je zpoloviny tak opuštěné jako zvuk
chodníku spícího města
A nedělní rádno plyne

V parku jsem viděl tatínka
se smějící se dívenkou,
kterou houpal.
A já se zastavil vedle nedělní školy
a poslouchal písně, které tam zpívali.
Pak jsem se pustil ulicí
A někde z dáli
zvonil osamělý zvon
a zněl celým kaňonem
jako mizící sny včerejška.

Na chodníku v nedělním ránu
toužím, Bože, abych byl opilý.
Protože neděle přináší něco,
co přiměje tělo cítit se osaměle.
A není nic tak krátké a zmírající,
co je zpoloviny tak opuštěné jako zvuk
chodníku spícího města
A nedělní rádno plyne
Překlad z http://www.pohodar.com