A BOY NAMED SUE
JOHNNY CASH

My daddy left home when I was three
And he didn't leave much to ma and me
Just this old guitar
and an empty bottle of booze.
Now, I don't blame him cause he run and hid
But the meanest thing that he ever did
Was before he left,
he went and named me "Sue."

Well, he must o' thought
that is quite a joke
And it got a lot of laughs
from a' lots of folk,
It seems I had to fight my whole life through.
Some gal would giggle and I'd get red
And some guy'd laugh and I'd bust his head,
I tell ya, life ain't easy
for a boy named "Sue."

Well, I grew up quick and I grew up mean,
My fist got hard and my wits got keen,
I'd roam from town to town
to hide my shame.
But I made a vow to the moon and stars
That I'd search the honky-tonks and bars
And kill that man
who gave me that awful name.

Well, it was Gatlinburg in mid-July
And I just hit town and my throat was dry,
I thought I'd stop and have myself a brew.
At an old saloon on a street of mud,
There at a table, dealing stud,
Sat the dirty,
mangy dog that named me "Sue."

Well, I knew that snake
was my own sweet dad
From a worn-out picture
that my mother'd had,
And I knew that scar
on his cheek and his evil eye.
He was big and bent and gray and old,
And I looked at him
and my blood ran cold
And I said: "My name is 'Sue!'
How do you do! Now your gonna die!!"

Well, I hit him hard right between the eyes
And he went down, but to my surprise,
He come up with a knife
and cut off a piece of my ear.
But I busted a chair right across his teeth
And we crashed through the wall
and into the street
Kicking and a' gouging
in the mud and the blood and the beer.

I tell ya, I've fought tougher men
But I really can't remember when,
He kicked like a mule
and he bit like a crocodile.
I heard him laugh and then I heard him cuss,
He went for his gun and I pulled mine first,
He stood there lookin' at me
and I saw him smile.

And he said: "Son, this world is rough
And if a man's gonna make it,
he's gotta be tough
And I knew I wouldn't be there
to help ya along.
So I give ya that name and I said goodbye
I knew you'd have to get tough or die
And it's the name
that helped to make you strong."

He said: "Now you just fought
one hell of a fight
And I know you hate me,
and you got the right
To kill me now,
and I wouldn't blame you if you do.
But ya ought to thank me, before I die,
For the gravel in ya guts
and the spit in ya eye
Cause I'm the son-of-a-bitch
that named you "Sue.'"

I got all choked up
and I threw down my gun
And I called him my pa,
and he called me his son,
And I came away
with a different point of view.
And I think about him, now and then,
Every time I try and every time I win,
And if I ever have a son,
I think I'm gonna name him
Bill or George! Anything but Sue!
I still hate that name!
Lyrics from http://www.pohodar.com

KLUK, POJMENOVANÝ ZUZKA
JOHNNY CASH

Můj táta opustil domov, když mi byly tři
A nenechal mamince a mně víc, než
tuhle starou kytaru
a prázdnou flašku od chlastu.
Teď mu nevyčítám, že utekl a skryl se.
Ale nejhorší věc, kterou kdy udělal,
byla ta, že předtím, než nás opustil
šel a pojmenoval mě "Zuzka".

Nu, musel si myslet,
že je to celkem dobrý vtip
A vyvolalo to spoustu smíchu
spousty lidí.
Zdá se, že jsem musel bojovat celý můj život
Nějaká dívka se hihňala a já se červenal
A nějaký chlap se smál a já mu rozbil hlavu
Řeknu vám, život není lehký
pro kluka, pojmenovaného "Zuzka".

No, rychle jsem vyrostl a vyrostl jsem drsně
Má pěst zesílila a můj rozum se zostřil
Potuloval jsem se od města k městu,
abych skryl svůj stud.
Ale přísahal jsem měsíci a hvězdám,
že prohledám putyky a bary
a zabiju toho muže,
který mi dal tohle příšerné jméno.

No, vprostřed června to byl Gatlinburg
A já právě dorazil do města a v krku měl sucho
Myslel jsem, že se zastavím a dám si pivo
V starém saloonu na blátivé ulici
Tady u stolu, obchodující s knoflíky,
seděl ten špinavý, prašivý pes,
který mě pojmenoval "Zuzka".

No, věděl jsem, že tenhle had
je můj vlastní táta
z ošoupaného obrázku,
který měla má matka.
A znal jsem tu jizvu
na jeho tváři a jeho ďábelské oko.
Byl velký a ohnutý a šedivý a starý
A já se na něj podíval
a má krev zchladla.
A řekl jsem: "Mé jméno je Zuzka!
Jak se máš! Teď umřeš!!"

No, zasáhl jsem ho tvrdě rovnou mezi oči
a on se skácel, ale k mému překvapení
se zvedl s nožem
a uřízl mi kus ucha.
Ale já rozbil židli rovnou o jeho zuby
A probourali jsme se skrz zeď
na ulici
Kopající a ???
v blátě a krvi a pivu.

Řeknu vám, že jsem bojoval s tvrdšími muži
Ale fakt si nemůžu vzpomenout kdy.
Kopal jako mula
a kousal jako krokodýl.
Slyšel jsem ho smát se a slyšel jsem ho klít
Šel si pro pistoli a já mou vytasil první
Stál tady dívajíc se na mě
a já viděl jeho úsměv.

A řekl: "Synu, tenhle svět je drsný
A jestli v něm má muž uspět,
musí být tvrdý.
A já věděl, že tady nebudu,
abych Ti pomohl.
Tak jsem Ti dal tohle jméno a řekl sbohem.
Věděl jsem, že budeš muset být tvrdý nebo zemřít
A je to to jméno,
co Ti pomohlo zesílit.

Řekl: "Teď jsi právě vybojoval
jedno peklo boje
A vím, že mě nenávidíš
a máš právo
mě teď zabít
a já Ti nebudu vyčítat, jestli to uděláš.
Ale dřív, než zemřu, bys mi měl poděkovat,
za písek ve střevech
a za plivanec v oku
Protože jsem ten zkurvysyn,
který Tě pojmenoval "Zuzka".

Já jsem byl úplně přiškrcený
a odhodil pistoli
A nazval jsem ho mým tátou
a on mě nazval svým synem.
A já odešel,
s odlišným úhlem pohledu.
A myslím na něj, teď a pak
Pokaždé to zkusím a pokaždé vyhraju
A jestli budu mít někdy syna,
myslím, že ho pojmenuju
Bill nebo George! Jakkoliv, jen ne Zuzka!
Pořád nenávidím to jméno!
Překlad z http://www.pohodar.com