STARKVILLE CITY JAIL
JOHNNY CASH

Well, I left my motel room,
down at the Starkville Motel,
The town had gone to sleep
and I was feelin' fairly well.
I strolled along the sidewalk
'neath the sweet magnolia trees;

I was whistlin', pickin' flowers,
swayin' in the southern breeze.
I found myself surrounded;
one policeman said: "That's him.
Come along, wild flower child.
Don't you know that it's two a.m."

They're bound to get you.
'Cause they got a curfew.
And you go to the Starkville City jail.

Well, they threw me in the car
and started driving into town;
I said: "What the hell did I do?"
He said: "Shut up and sit down."

Well, they emptied out my pockets,
took my pills and guitar picks.
I said: "Wait, my name is..."
"Awe shut up."
Well, I sure was in a fix.

The sergeant put me in a cell,
then he went home for the night;
I said: "Come back here, you so and so;
I ain't bein' treated right."

Well, they're bound to get you,
cause they got a curfew,
And you go to the Starkville City Jail.

I started pacin' back and forth,
and now and then I'd yell,
And kick my forty dollar shoes
against the steel floor of my cell.
I'd walk awhile and kick awhile,
and all night nobody came.

Then I sadly remembered
that they didn't even take my name.
At 8 a.m. they let me out.
I said: "Gimme them things of mine!"
They gave me a sneer and a guitar pick,
and a yellow dandelion.

They're bound to get you,
'cause they got a curfew,
And you go to the Starkville City Jail.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VĚZNICE MĚSTA STARKVILLE
JOHNNY CASH

Nu, opustil jsem můj motelový pokoj
dole ve Starkville Motelu.
Město spalo
a já se cítil velice dobře.
Loudal jsem se po chodníku
pod sladkými magnoliemi.

Pískal jsem si, trhal květy,
kolébající se v jižním vánku.
Vzpamatoval jsem se obklíčen,
jeden policista řekl: "To je on!
Hni sebou, divoké květinové dítě!
Nevíš, že jsou dvě hodiny ráno?!"

Musí tě sbalit,
protože mají zákaz vycházení.
A ty půjdeš do věznice města Starkville.

Nu, hodili mě do auta
a rozjeli se do města.
Řekl jsem: "Co jsem, sakra, udělal?"
On řekl: "Drž klapačku a seď!"

No, vyprázdnili mi kapsy,
vzali mi mé prášky a kytarová trsátka
Řekl jsem: "Počkejte, jmenuji se..."
"Sklapni zobák a mlč!"
Nu, určitě jsem byl v želízkách.

Seržant mě dal do cely,
pak šel na noc domů.
Řekl jsem: "Vrať se zpátky, ty tak a tak
Nejedná se se mnou dobře."

Nu, musí tě sbalit,
protože mají zákaz vycházení.
A ty půjdeš do věznice města Starkville.

Začal jsem popocházet sem a tam
a teď a pak jsem řval
a kopal botami za čtyřicet dolarů
do ocelové podlahy mé cely.
Chvíli jsem chodil a chvíli kopal
a celou noc nikdo nepřišel.

Pak jsem si smutně vzpomněl,
že nikdo nikdy nezapsal mé jméno.
V 8 hodin mě pustili.
Řekl jsem: "Vraťte mi moje věci!"
Dali s posměškem kytarové trsátko
a žlutou pampelišku.

Musí tě sbalit,
protože mají zákaz vycházení.
A ty půjdeš do věznice města Starkville.
Překlad z http://www.pohodar.com