ROSE OF MY HEART
JOHNNY CASH

We're the best partners
this world's ever seen,
Together as close as can be.
But sometimes it's hard
to find time in between,
To tell you what you mean to me.

You are the rose of my heart,
You are the love of my life.
A flower not fading nor falling apart,
If you're tired, rest your head on my arm.
Rose of my heart.

When sorrow holds you in its arms of clay,
It's rain drops that fall from your eyes.
Your smile's like the sun
come to earth for a day,
You brighten my blackest of skies.

You are the rose of my heart,
You are the love of my life.
A flower not fading nor falling apart,
If you're cold, let my love make you warm.
Rose of my heart.

So hard times or easy times,
what do I care,
There's nothing I'd change if I could.
The tears and the laughter
are things that we share,
Your hand in mine makes it good.

You are the rose of my heart,
You are the love of my life.
A flower not fading nor falling apart,
If you're cold, let my love make you warm.
Rose of my heart.

You are the rose of my heart,
You are the love of my life.
A flower not fading nor falling apart,
If you're cold, let my love make you warm.
Rose of my heart.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ROSE OF MY HEART
JOHNNY CASH

Jsme ti nejlepší partneři,
jaké tenhle svět kdy viděl.
Spolu jsme si tak blízcí, jak jen můžeme být.
Ale občas je těžké
najít mezitím čas
říct Ti, co pro mne znamenáš.

Jsi růže mého srdce,
jsi růže mého života.
Květ, který nemizí a neopadává.
Když jsi unavená, odpočiň své hlavě na mé ruce
Růže mého srdce.

Když Tě svírá zármutek ve svých rukou z hlíny,
Jsou to dešťové kapky, co padá z Tvých očí.
Tvůj úsměv je jako slunce,
přicházející na Zemi po celý den,
projasňuješ mé nejčernější nebe.

Jsi růže mého srdce,
jsi růže mého života.
Květ, který nemizí a neopadává.
Když Ti je chladno, nech mou lásku Tě zahřát.
Růže mého srdce.

Tak těžké časy nebo lehké časy,
co bych se staral.
Není nic, co bych změnil, kdybych mohl.
Slzy a smích
jsou věci, o které se spolu dělíme.
S Tvou rukou v mé je všechno dobré.

Jsi růže mého srdce,
jsi růže mého života.
Květ, který nemizí a neopadává.
Když Ti je chladno, nech mou lásku Tě zahřát.
Růže mého srdce.

Jsi růže mého srdce,
jsi růže mého života.
Květ, který nemizí a neopadává.
Když Ti je chladno, nech mou lásku Tě zahřát.
Růže mého srdce.
Překlad z http://www.pohodar.com