HEY PORTER
JOHNNY CASH

Hey porter! Hey porter!
Would you tell me the time?
How much longer will it be till we cross
that Mason Dixon Line?
At daylight would ya tell that engineer
to slow it down?
Or better still, just stop the train,
Cause I wanna look around.

Hey porter! Hey porter!
What time did ya say?
How much longer will it be till I can
see the light of day?
When we hit Dixie will you tell that
engineer to ring his bell?
And ask everybody that ain't asleep
to stand right up and yell.

Hey porter! Hey porter!
It's getting light outside.
This old train is puffin' smoke,
and I have to strain my eyes.
But ask that engineer if he will
blow his whistle please.
Cause I smell frost on cotton leaves
and I feel that Southern breeze.

Hey porter! Hey porter!
Please get my bags for me.
I need nobody to tell me now
that we're in Tennessee.
Go tell that engineer to make that
lonesome whistle scream,
We're not so far from home
so take it easy on the steam.

Hey porter! Hey porter!
Please open up the door.
When they stop the train
I'm gonna get off first
Cause I can't wait no more.
Tell that engineer I said thanks alot,
and I didn't mind the fare.
I'm gonna set my feet on Southern soil
and breathe that Southern air.
Lyrics from http://www.pohodar.com

HEJ STEVARDE
JOHNNY CASH

Hej, stevarde! Hej, stevarde!
Řekl byste mi čas?
Jak dlouho bude trvat, než překřížíme
tu Mason Dixon Line?
Řekl byste za denního světla strojvůdci,
aby zpomalil?
Nebo radši ticho, jen zastavte vlak,
protože se chci rozhlédnout kolem.

Hej, stevarde! Hej, stevarde!
Jaký čas jste říkal?
Jak dlouho bude trvat, než budu moci
vidět světlo dne?
Až narazíme na Dixie, řeknete tomu
srojvůdci, ať zazvoní zvoncem?
A požádejte každého, kdo nespí,
aby rovnou vstal a křičel.

Hej, stevarde! Hej, stevarde!
Venku se rozednívá.
Tenhle starý vlak vyfukuje kouř
a já musím napínat oči.
Ale požádejte toho strojvůdce, aby
profoukl svou píšťalu, prosím.
Protože cítím mráz na listech bavlny
a cítím ten vánek Jihu.

Hej, stevarde! Hej, stevarde!
Prosím, dejte mi má zavazadla.
Teď už nepotřebuji nikoho, aby mi řekl,
že jsme v Tennesee.
Jděte a řekněte tomu strojvůci, aby přiměl
tu osamělou píšťalu zaječet.
Nejsme tak daleko od domova,
tak si nedělejte starosti s párou.

Hej, stevarde! Hej, stevarde!
Prosím, otevřete dveře.
Když zastaví vlak,
vystoupím první,
protože nechci už víc čekat.
Řekněte strojvůdci, že jsem řekl mnohokrát díky,
a bylo mi jedno jízdné.
Nasměruji své kroky k půdě Jihu
a budu dýchat ten jižní vzduch.
Překlad z http://www.pohodar.com


Mason Dixon Line je hranice mezi americkými státy Pennsylvania, Maryland, Delaware a Západní Virginia. Vyměřili ji mezi lety 1763 a 1767 Charles Mason a Jeremiah Dixon a dodnes nese podle nich jméno. V časech americké občanské války to byla hranice mezi státy Severu a Jihu.