HIGHWAYMAN
JOHNNY CASH

I was a highwayman.
Along the coach roads I did ride
With sword and pistol by my side
Many a young maid
lost her baubles to my trade
Many a soldier shed his lifeblood on my blade
The bastards hung me in the spring of twenty-five
But I am still alive.

I was a sailor.
I was born upon the tide
And with the sea I did abide.
I sailed a schooner
round the Horn to Mexico
I went aloft
and furled the mainsail in a blow
And when the yards broke off
they said that I got killed
But I am living still.

I was a dam builder
across the river deep and wide
Where steel and water did collide
A place called Boulder on the wild Colorado
I slipped and fell into the wet concrete below
They buried me in that great tomb
that knows no sound
But I am still around...
I'll always be around...
and around and around and
around and around

I fly a starship across the Universe divide
And when I reach the other side
I'll find a place to rest my spirit if I can
Perhaps I may become a highwayman again
Or I may simply be a single drop of rain
But I will remain
And I'll be back again,
and again and again and again and again...
Lyrics from http://www.pohodar.com

LUPIČ
JOHNNY CASH

Byl jsem lupič
Jezdil jsem po dostavníkové cestě
se šavlí a pistolí po boku.
Mnoho mladých dívek
ztratilo díky mému řemeslu své cetky
Moje ostří prolilo krev mnoha vojáků
Ty bastardi mě na jaře v pětadvacátém pověsili
Ale já jsem stále naživu.

Byl jsem námořník
Narodil jsem se za přílivu
A na moři jsem zůstal.
Plavil jsem se na škuneru
kolem mysu Horn do Mexika
Lezl jsem do lanoví
a skasával ve větru hlavní plachtu
A když se zlomila ráhna,
řekli, že jsem se zabil.
Ale já jsem stále naživu.

Byl jsem stavitel hráze
přes hlubokou a širokou řeku
Kde se střetávaly ocel a voda
Místo, zvané Boulder na divokém Coloradu
Uklouzl jsem a spadl dolů do mokrého betonu
Pohřbili mě v tom obrovském hrobě,
do kterého nepronikne jediný zvuk
Ale já jsem stále kolem...
Vždycky budu kolem...
a kolem a kolem a
kolem a kolem

Letím s vesmírnou lodí na Onen svět
A když dosáhnu druhé strany
Najdu si místo, kde spočine můj duch, budu-li moct
Třeba se stanu zase lupičem
Nebo se snad stanu jedinou kapkou deště
Ale budu dál existovat
A budu zase zpátky,
a znovu a znovu a znovu a znovu...
Překlad z http://www.pohodar.com