DON'T TAKE YOUR GUNS TO TOWN
JOHNNY CASH

A young cowboy named Billy Joe
grew restless on the farm
A boy filled with wonderlust
who really meant no harm
He changed his clothes and shined his boots
And combed his dark hair down
And his mother cried as he walked out

Don't take your guns to town son
Leave your guns at home Bill
Don't take your guns to town

He laughed and kissed his mom
And said your Billy Joe's a man
I can shoot as quick and straight
as anybody can
But I wouldn't shoot without a cause
I'd gun nobody down
But she cried again as he rode away

Don't take your guns to town son
Leave your guns at home Bill
Don't take your guns to town

He sang a song as on he rode
His guns hung at his hips
He rode into a cattle town
A smile upon his lips
He stopped and walked into a bar
And laid his money down
But his mother's words echoed again

Don't take your guns to town son
Leave your guns at home Bill
Don't take your guns to town

He drank his first strong liquor
then to calm his shaking hand
And tried to tell himself
he had become a man
A dusty cowpoke at his side
began to laugh him down
And he heard again his mothers words

Don't take your guns to town son
Leave your guns at home Bill
Don't take your guns to town

Filled with rage then
Billy Joe reached for his gun to draw
But the stranger drew his gun and fired
Before he even saw
As Billy Joe fell to the floor
The crowd all gathered 'round
And wondered at his final words

Don't take your guns to town son
Leave your guns at home Bill
Don't take your guns to town
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEBER SI PISTOLE DO MĚSTA
JOHNNY CASH

Mladý kovboj jménem Billy Joe
vyrůstal neklidně na farmě.
Kluk, naplněný touhou po toulání,
který opravdu nikomu nechtěl ublížit.
Převlékl si oblečení a vyleštil si boty.
A učesal si své tmavé vlasy.
A jeho matka křičela, když odcházel.

Neber si pistole do města, synu.
Nech své pistole doma, Bille.
Neber si pistole do města.

Smál se a maminku políbil.
A řekl "Tvůj Billy Joe je muž.
Umím střílet tak rychle a zpříma
jako kdokoliv jiný.
Ale nestřílel bych bez příčiny.
Nikoho bych neodprásknul."
Ale ona křičela znovu, když odjížděl.

Neber si pistole do města, synu.
Nech své pistole doma, Bille.
Neber si pistole do města.

Zpíval si písničku, když jel.
Jeho pistole mu visely u boků.
Jel do dobytkářského města
S úsměvem na rtech
Zastavil a vešel do baru
A dal peníze (na pult)
Ale slova jeho matky znovu zněla...

Neber si pistole do města, synu.
Nech své pistole doma, Bille.
Neber si pistole do města.

Pak vypil svého prvního panáka silné kořalky,
aby uklidnil své chvějící se ruce.
A snažil se namluvit sám sobě,
že se stal mužem.
Zaprášený honák po jeho boku
se mu začal posmívat.
A on slyšel znovu slova své matky...

Neber si pistole do města, synu.
Nech své pistole doma, Bille.
Neber si pistole do města.

Naplněný zuřivostí pak
Billy Joe sáhl po pistoli, aby ji vytáhl.
Ale cizinec vytáhl svou pistoli a střelil
dřív, než (Billy) kdy viděl.
A zatímco Billy Joe padl k zemi,
dav ho obklopil
a podivoval se jeho posledním slovům.

Neber si pistole do města, synu.
Nech své pistole doma, Bille.
Neber si pistole do města.
Překlad z http://www.pohodar.com