GREEN, GREEN GRASS OF HOME
JOHNNY CASH

The old home town looks the same,
As I step down from the train,
And there to meet me is my mama and my papa.
Down the road I look, and there comes Mary,
Hair of gold and lips like cherries.
It's good to touch the green, green grass of home.

The old house is still standing,
Though the paint is cracked and dry,
And there's the old oak tree
that I used to play on.
Down the lane I walk with my sweet Mary,
Hair of gold and lips like cherries.
It's good to touch the green, green grass of home.

Yes, they'll all come to see me,
Arms reaching, smiling sweetly.
It's good to touch the green, green grass of home.

Then I awake and look around me,
At the four gray walls that surround me,
And I realize that I was only dreaming.
For there's a guard,
and there's a sad old padre,
Arm in arm, we'll walk at daybreak.
Again, I'll touch the green, green grass of home.

Yes, they'll all come to see me
In the shade of the old oak tree,
As they lay me 'neath the green, green grass of home.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZELENÁ, ZELENÁ TRÁVA DOMOVA
JOHNNY CASH

Staré rodné město vypadá pořád stejně,
když tam jdu od vlaku,
abych se setkal s mou maminkou a tatínkem.
Podívám se dolů ulicí a tam přichází Mary,
zlaté vlasy a rty jako třešničky.
Je krásné dotknout se zelené, zelené trávy domova.

Starý dům stále stojí,
ačkoliv jeho omítka je popraskaná a vysušená.
A tam je starý dub,
na kterém jsem si hrával.
Dolů uličkou jdu s mou sladkou Mary,
zlaté vlasy a rty jako třešničky.
Je krásné dotknout se zelené, zelené trávy domova.

Ano, všichni přišli, aby se se mnou viděli,
podávají ruku, vesele se smějí.
Je krásné dotknout se zelené, zelené trávy domova.

Pak jsem se probudil a dívám se okolo sebe
na čtyři šedivé zdi, které mě obklopují.
A poznávám, že jsem jen snil.
Protože je tu stráž
a je tu smutný starý kněz.
Ruku v ruce půjdeme za svítání.
Znovu se dotknu zelené, zelené trávy domova.

Ano, všichni příjdou, aby mě viděli
ve stínu starého dubu,
aby mě uložili pod zelenou, zelenou trávu domova.
Překlad z http://www.pohodar.com