GHOST RIDERS IN THE SKY
JOHNNY CASH

An old cowboy went ridin' out
One dark and windy day,
Upon a ridge he rested as
He went along his way,
When all at once a mighty herd
Of red-eyed cows he saw,
Plowing through the ragged skies
And up the cloudy draw.

Their brands were still on fire and
Their hooves were made of steel,
Their horns were black and shiny and
Their hot breath he could feel,
A bolt of fear went through him as
They thundered through the sky,
For he saw the riders comin' hard
And he heard their mournful cry

Yippee-yi-ay,yippee-yi-oh,
Ghost riders in the sky

As the riders walked on by him
He heard one call his name,
If you want to save your soul from hell
Ridin' on our range,
Then cowboy change your ways today,
Or with us you will ride
Trying to catch the devil's herd
Across these endless skies.

Their faces gaunt
their eyes were blurred
Their shirts all soaked with sweat,
He's riding hard to catch that herd
But he ain't caught 'em yet,
'cause they've got to ride forever on
That range up in the sky,
On horses snortin' fire
As they ride on hear their cry

Yippee-yi-ay, yippee-yi-oh
Ghost riders in the sky
Ghost riders in the sky
Ghost riders in the sky
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘÍZRAČNÍ JEZDCI NA OBLOZE
JOHNNY CASH

Starý kovboj projížděl
jedním temným a větrným dnem.
Za hřebenem odpočíval, zatímco
klusal svou cestou.
Když tu náhle mohutné stádo
rudookých krav uviděl
Deroucí se drsnou oblohou
A táhnoucí nad oblaky

Jejich cejchy byly stále v ohni a
jejich paznehty byly z kovu
Jejich rohy byly černé a lesklé a
cítil jejich žhavý dech.
Projel jím záblesk hrůzy, zatímco
oni hřměli oblohou
Protože viděl těžce přijíždějící jezdce
a slyšel jejich naříkavý křik

Yippee-yi-ay,yippee-yi-oh,
Přízrační jezdci na obloze

Zatímco jezdci kráčeli dál k němu
Slyšel jednoho, jak volá jeho jméno
"Jestli chceš spasit svou duši od pekla
jedoucím nám na dosah,
potom, kovboji, změň dnes svou cestu.
Nebo pojedeš s námi
zkoušejíc chytit ďáblovo stádo,
tímto nekonečným nebem."

Jejich tváře byly vyčerpané,
jejich oči byly kalné.
Jejich košile byly úplně promáčené potem.
Cválal, co mohl, aby chytil to stádo,
ale už je nemohl chytit,
protože pojedou dál navždy.
Tak jedou dál po obloze
na koních, frkajících oheň,
zatímco jedou dál, slyš jejich křik

Yippee-yi-ay,yippee-yi-oh,
Přízrační jezdci na obloze
Přízrační jezdci na obloze
Přízrační jezdci na obloze
Překlad z http://www.pohodar.com