FIELD OF DIAMONDS
JOHNNY CASH

Field of diamonds in the sky,
worlds are whirling right on by.
Are you wondering who am I?
Fields of diamonds in the sky.
Am I just a star in some crown?
Or someone's life sun
going down, down, down?
Field of diamonds in the sky,
silent beauty shining high.
Are you tears the angels cry?
Field of diamonds in the sky

Field of diamonds in the sky,
like the night you pass me by.
I could touch you if I tried,
fields of diamonds in the sky.
Am I just a star in some crown?
Or someone's life sun
going down, down, down?

Field of diamonds in the sky,
silent beauty shining high.
Are you tears the angels cry?
Field of diamonds in the sky.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DIAMANTOVÉ POLE
JOHNNY CASH

Diamantové pole na nebi,
světy víří rovnou kolem sebe.
Divíš se, kdo jsem já?
Diamantová pole na nebi.
Jsem jen hvězda na nějaké koruně?
Nebo slunce něčího života,
jež zapadá, zapadá, zapadá?
Diamantové pole na nebi,
tichá krása zářící ve výši.
Jsi slzami, které pláčí andělé?
Diamantové pole na nebi.

Diamantové pole na nebi,
jako noc mě míjíš.
Mohl bych se tě dotknout, kdybych to zkusil,
diamantové pole na nebi.
Jsem jen hvězda na nějaké koruně?
Nebo slunce něčího života,
jež zapadá, zapadá, zapadá?

Diamantové pole na nebi,
tichá krása zářící ve výši.
Jsi slzami, které pláčí andělé?
Diamantové pole na nebi.
Překlad z http://www.pohodar.com