DADDY SANG BASS
JOHNNY CASH

I remember when I was a lad,
times were hard and things were bad.
But there's a silver lining
behind every cloud.
Just poor people, that's all we were.
Trying to make
a living out of black land dirt.
We'd get together
in a family circle singing loud.

Daddy sang bass,
Mama sang tenor.
Me and little brother
would join right in there.
Singing seems to help a troubled soul.
One of these days and it won't be long.
I'll rejoin them in a song.
I'm gonna join
the family circle at the Throne.
No, the circle won't be broken.
By and by, Lord, by and by.

Daddy sang bass,
Mama sang tenor.
Me and little brother
would join right in there.
In the sky, Lord, in the sky.

Now I remember after work,
Mama would call in all of us.
You could hear us
singing for a country mile.
Now little brother has done gone on.
But, I'll rejoin him in a song.
We'll be together again
up yonder in a little while.

Daddy sang bass,
Mama sang tenor.
Me and little brother
would join right in there.
Cause singing seems to help a troubled soul.
One of these days and it won't be long,
I'll rejoin them in a song.
I'm gonna join
the family circle at the Throne.
Oh, no the circle won't be broken.
By and by, Lord, by and by.

Daddy sang bass,
Mama sang tenor.
Me and little brother
would join right in there.
In the sky, Lord, in the sky.
In the sky, Lord, in the sky.
Lyrics from http://www.pohodar.com

TAŤKA ZPÍVAL BAS
JOHNNY CASH

Vzpomínám si, když jsem byl kluk,
časy byly těžké a věci šly špatně.
Ale stříbrný okraj je
za každým mrakem.
My všichni jsme byli jen chudí lidé,
zkoušející vyžít
ze špíny černé země.
Sesedli jsme se dohromady
v rodinném kruhu hlasitě zpívajíc.

Taťka zpíval bas,
mamka zpívala tenor.
Já a bráška
jsme se rovnou přidali.
Zpívání se zdá pomáhat ztrápené duši
Jednoho dne a nebude to trvat dlouho
se k nim znovu přidám s písní.
Přidám se
k rodinnému kruhu na Trůnu.
No, kruh nebude zlomen.
Časem, Pane, časem.

Taťka zpíval bas,
mamka zpívala tenor.
Já a bráška
jsme se rovnou přidali.
V nebi, Pane, v nebi.

Teď po práci vzpomínám,
mamka by nás všechny zavolala.
Mohli byste nás slyšet
zpívat na venkovskou míli.
Teď bráška došel na konec cesty.
Ale znovu se k němu připojím v písni.
Budeme zase společně
za chvilku támhle nahoře.

Taťka zpíval bas,
mamka zpívala tenor.
Já a bráška
jsme se rovnou přidali.
Zpívání se zdá pomáhat ztrápené duši
Jednoho dne a nebude to trvat dlouho
se k nim znovu přidám s písní.
Přidám se
k rodinnému kruhu na Trůnu.
No, kruh nebude zlomen.
Časem, Pane, časem.

Taťka zpíval bas,
mamka zpívala tenor.
Já a bráška
jsme se rovnou přidali.
V nebi, Pane, v nebi.
V nebi, Pane, v nebi.
Překlad z http://www.pohodar.com