WOMAN
JOHN LENNON

Woman I can hardly express,
My mixed emotion at my thoughtlessness,
After all I'm forever in your debt,
And woman I will try express,
My inner feelings and thankfullness,
For showing me the meaning of succsess,
Oooh well, well,
Oooh well, well,

Woman I know you understand
The little child inside the man,
Please remember
my life is in your hands,
And woman hold me close to your heart,
However, distant don't keep us apart,
After all it is written in the stars,
Oooh well, well,
Oooh well, well,

Woman please let me explain,
I never meant to cause you sorrow or pain,
So let me tell you again and again and again,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah)....
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŽENA
JOHN LENNON

Ženo, těžko můžu vyjádřit
Mé smíšené emoce při mé netaktnosti
Přesto jsem navždy Tvým dlužníkem
A ženo, zkusím těžce vyjádřit
Mé niterné pocity a vděčnost,
za ukázání smyslu úspěchu
Oooh dobře, dobře
Oooh dobře, dobře

Ženo, já vím, že rozumíš
Tomu malému dítěti v muži
Prosím, vzpomeň si,
že můj život je ve Tvých rukou
A ženo, chovej mne blízko k svému srdci
Ačkoli, ani vzdálenost nás nerozdělí
Přesto je to napsáno ve hvězdách
Oooh dobře, dobře
Oooh dobře, dobře

Ženo, prosím, nech mě vysvětlit
Nikdy jsem neměl v úmyslu
způsobit Ti zármutek nebo bolest
Miluji Tě (jasně, jasně) teď a navždy,
Miluji Tě (jasně, jasně) teď a navždy,
Miluji Tě (jasně, jasně) teď a navždy,
Miluji Tě (jasně, jasně)....
Překlad z http://www.pohodar.com