PERHAPS LOVE
JOHN DENVER

Perhaps love is like a resting place
A shelter from the storm
It exists to give you comfort
It is there to keep you warm
And in those times of trouble
When you are most alone
The memory of love will bring you home

Perhaps love is like a window
Perhaps an open door
It invites you to come closer
It wants to show you more
And even if you lose yourself
And don't know what to do
The memory of love will see you through

Oh, love to some is like a cloud
To some as strong as steel
For some a way of living
For some a way to feel

And some say love is holding on
And some say letting go
And some say love is everything
And some say they don't know

Perhaps love is like the ocean
Full of conflict, full of change
Like a fire when it's cold outside
Thunder when it rains
If I should live forever
And all my dreams come true
My memories of love
will be of you

And some say love is holding on
And some say letting go
And some say love is everything
Some say they don't know

Perhaps love is like the mountain
Full of conflict, full of change
Like a fire when it's cold outside
Or thunder when it rains
If I should live forever
And all my dreams come true
My memories of love
will be of you
Lyrics from http://www.pohodar.com

LÁSKA SNAD
JOHN DENVER

Láska je snad jako místo spočinutí
Úkryt před bouří
Existuje, aby vás potěšila
Je tady, aby vás zahřála
A v této těžké době
Když jste nejvíc osamělí
vás vzpomínka na lásku přenese domů

Láska je snad jako okno
Snad je jako otevřené dveře
Zve vás, abyste přišli blíž
Chce vám ukázat víc
A dokonce i když se ztratíte
a nevíte co dělat,
vzpomínka na lásku vám ukáže cestu

Oh, láska je u někoho jako obláček
U někoho je pevná jako ocel
Pro někoho je způsobem života
Pro někoho je způsobem, jak vnímat

A někdo říká, že láska je věrná
A někdo říká, že opouští
A něko říká, že láska je všechno
A někdo říká, že oni nevědí

Láska je snad jako oceán
Plná konfliktů, plná změn
Je jako oheň, když je venku chladno
Bouře, když prší
Kdybych snad měl žít navěky
a všechny mé sny se splnily,
mé vzpomínky na lásku
budou vzpomínkami na Tebe

A někdo říká, že láska je věrná
A někdo říká, že opouští
A něko říká, že láska je všechno
A někdo říká, že oni nevědí

Láska je snad jako hora
Plná konfliktů, plná změn
Je jako oheň, když je venku chladno
Nebo bouře, když prší
Kdybych snad měl žít navěky
a všechny mé sny se splnily,
mé vzpomínky na lásku
budou vzpomínkami na Tebe
Překlad z http://www.pohodar.com