FOLLOW ME - JOHN DENVER

It's by far the hardest thing
I've ever done
To be so in love with you and so alone

Follow me
where I go what I do and who I know
Make it part of you to be a part of me
Follow me
up and down all the way and all around
Take my hand and say you'll follow me

It's long been on my mind
You know it's been a long, long time
I've tried to find the way
that I can make you understand
The way I feel about you
and just how much I need you
To be there where I can talk to you
When there's no one else around

Follow me
where I go what I do and who I know
Make it part of you to be a part of me
Follow me
up and down all the way and all around
Take my hand and say you'll follow me

You see I'd like to share my life with you
And show you things I've seen
Places that I'm going
to places where I've been
To have you there beside me
and never be alone
And all the time that you're with me
We will be at home

Follow me
where I go what I do and who I know
Make it part of you to be a part of me
Follow me
up and down all the way
Take my hand and I will follow you
Lyrics from http://www.pohodar.com

NÁSLEDUJ MNE

Je to zdaleka nejtěžší věc,
kterou jsem udělal
Tolik se s Tebou milovat a být tak osamělý

Následuj mne
kam jdu, co dělám a koho znám
Dej dohromady část ze mne a část z Tebe
Následuj mne
vzhůru a dolů po cestách a všude kolem
Vem mou ruku a řekni, že mě budeš následovat

Dlouho jsem na to myslel
Víš, že to byl dlouhý, dlouhý čas
Zkoušel jsem najít způsob
jak bych Tě mohl přimět pochopit
Způsob, jakým Tě vnímám
a jak moc Tě právě potřebuju
Být tady, kdy si můžu s Tebou povídat
Když kolem není nikdo jiný

Následuj mne
kam jdu, co dělám a koho znám
Dej dohromady část ze mne a část z Tebe
Následuj mne
vzhůru a dolů po cestách a všude kolem
Vem mou ruku a řekni, že mě budeš následovat

Víš, že bych rád s Tebou sdílel život
A ukázal Ti věci, které jsem viděl
Místa, na která půjdu
Na místa, kde jsem byl
Mít Tě tady vedle mne
a nikdy nebýt osamělý
A v každý čas, kdy budeš se mnou
Budeme doma

Následuj mne
kam jdu, co dělám a koho znám
Dej dohromady část ze mne a část z Tebe
Následuj mne
vzhůru a dolů po cestách
Vem mou ruku a já Tě budu následovat
Překlad z http://www.pohodar.com