LADY, LADY, LADY
JOE BEAN ESPOSITO

Frightened by a dream,
you're not the only one
Running like the wind,
thoughts can come undone
Dancing behind masks,
just sort of pantomime
But images reveal
whatever lonely hearts can hide

Lady, lady, lady, lady,
don't walk this lonely avenue
Lady, lady, lady, lady,
let me touch that part of you,
you want me too

Lady, lady, lady, lady,
I know it's in your heart to stay
Lady, lady, lady, lady,
when will I ever hear you say,
I love you

Time like silent stares,
with no apology
Move towards the stars,
and be my only one
Reach into the light,
and feel love's gravity
That pulls you to my side,
where you should always be

Lady, lady, lady, lady,
don't walk this lonely avenue
Lady, lady, lady, lady,
let me touch that part of you,
you want me too

Lady, lady, lady, lady,
I know it's in your heart to stay
Lady, lady, lady, lady,
when will I ever hear you say,
I love you
[REPEAT TO FADE]
Lyrics from http://www.pohodar.com

LADY, LADY, LADY
JOE BEAN ESPOSITO

Vyděšená snem
nejsi jediná
Běžíc jako vítr
myšlenky můžou být uvolněné
Tanec v maskách
jen druh pantomimy
Ale obrázky odhalí
cokoliv chce osamělé srdce skrýt

Lady, lady, lady, lady
nechoď touto opuštěnou ulicí
Lady, lady, lady, lady
nech mě dotknout se té části Tebe,
Ty mne cheš také

Lady, lady, lady, lady
Vím, že to zůstává ve Tvém srdci
Lady, lady, lady, lady
kdy uslyším, jak říkáš
Miluji Tě

Čas jako tiché upřené pohledy
Bez omluvy
Posuň hvězdy blíž
a buď mou jedinou
Dosáhni na světlo
a pociťuj přitažlivost lásky,
jenž Tě přitahuje k mému boku,
kde bys měla vždycky být

Lady, lady, lady, lady
nechoď touto opuštěnou ulicí
Lady, lady, lady, lady
nech mě dotknout se té části Tebe,
Ty mne cheš také

Lady, lady, lady, lady
Vím, že to zůstává ve Tvém srdci
Lady, lady, lady, lady
kdy uslyším, jak říkáš
Miluji Tě
[OPAKUJE SE DO ZTIŠENÍ]
Překlad z http://www.pohodar.com