SWEET SIR GALAHAD
JOAN BAEZ

Sweet Sir Galahad
Came in through the window
In the night when
The moon was in the yard.
He took her hand in his
And shook the long hair
From his neck and he told her
She'd been working much too hard.
It was true that ever since the day
Her crazy man had passed away
To the land of poet's pride,
She laughed and talked a lot
With new people on the block
But always at evening time she cried.

And here's to the dawn of their days.
She moved her head
A little down on the bed
Until it rested softly on his knee.
And there she dropped her smile
And there she sighed awhile,
And told him all the sadness
Of those years that numbered three.
Well you know I think my fate's belated
Because of all the hours I waited
For the day when I'd no longer cry.
I get myself to work by eight
But oh, was I born too late,
And do you think I'll fail
At every single thing I try?

And here's to the dawn of their days.
He just put his arm around her
And that's the way I found her
Eight months later to the day.
The lines of a smile erased
The tear tracks upon her face,
A smile could linger, even stay.
Sweet Sir Galahad went down
With his gay bride of flowers,
The prince of the hours
Of her lifetime.

And here's to the dawn
Of their days,
Of their days.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SLADKÝ SIR GALAHAD
JOAN BAEZ

Sladký sir Galahad
Vstoupil oknem
v noci, když
měsíc zářil na dvůr.
Vzal její ruku do své
A sestřásl její dlouhé vlasy
ze svého krku a řekl ji,
že pracovala ještě mnohem pilněji.
Je pravdou, že ode dne,
když její bláznivý muž odešel (= zemřel)
do země básnické hrdosti,
se vždy smála a tolik si povídala
s novými lidmi v domě,
ale vždycky ve večerním čase plakala.

A teď přichází úsvit jejich dnů.
Posouvala hlavou
lehce po posteli
dokud nespočinula měkce na jeho koleni.
A teď se pousmála
a teď si chviličku vzdychla
a řekla mu o všech těch smutcích
těch let, jejichž počet byl tři.
Nu, víš, myslím si, že můj osud je zpožděný,
kvůli všechm těm hodinám, po které jsem čekala
na den, kdy bych déle neplakala.
Dostala jsem se do práce do osmi,
ale oh, narodila jsem se příliš pozdě.
A myslíš si, že jsem selhala
v každé věci, kterou jsem zkusila?

A teď přichází úsvit jejich dnů.
On jen položil ruku okolo ní
a tak jsem ji našel.
Na den přesně o osm měsíců později.
Linka úsměvu vymazala
stopy slz z její tváře.
Úsměv by mohl přetrvat, dokonce zůstat.
Sladký sir Galahad dostal
svou veselou květinovou nevěstu,
princ hodin
jejího času života.

A teď přichází úsvit
jejich dnů.
Jejich dnů.
Překlad z http://www.pohodar.com