HAVE YOU EVER BEEN
(TO ELECTRIC LADYLAND)
JIMI HENDRIX

Have you ever been
(have you ever been)
to Electric Ladyland?
The magic carpet waits for you
so don't you be late
Oh, I wanna show you
the different emotions
I wanna run to
the sounds and motions
Electric woman waits for you and me
So it's time we take a ride,
we can cast all of your hang-ups
over the seaside
While we fly right over the love filled sea
Look up ahead,
I see the loveland,
soon you'll understand.

Make love, make love,
make love, make love.

The angels will spread their wings,
spread their wings
Good and evil lay side by side
while electric love penetrates the sky
Lord, Lord I wanna show you
Hmm, hmmm, hmmm
Show you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

BYLI JSTE NĚKDY
(V ZEMI ELEKTRICKÉ LADY)
JIMI HENDRIX

Byli jste někdy
(byli jste někdy)
v zemi Elektrické Lady?
Kouzelný koberec čeká na vás,
tak se neopozděte
Oh, chci vám ukázat
různé emoce
Chci dosáhnout
zvuků a pohybů
Elektrická žena čeká na vás a na mě
Tak je na čase to rozjet,
můžeme smést všechny vaše problémy
z pobřeží do moře
Zatímco letíme rovnou přes moře naplněné láskou
Vzhlédněte nahoru
Vidím zemi lásky,
brzy porozumíte.

Milujte se, milujte se,
milujte se, milujte se.

Andělé roztáhnou svá křídla,
roztáhnou svá křídla
Dobré a zlé leží bok po boku,
zatímco elektrická láska prostupuje nebem
Pane, Pane chci ti ukázat
Hmm, hmmm, hmmmm
Ukázat ti.
Překlad z http://www.pohodar.com