ANGEL
JIMI HENDRIX

Angel came down from heaven yesterday
Stayed with me just long enough
to rescue me
And she told me a story yesterday
About the sweet love
between the moon and the deep blue sea
Then she spread her wings high over me
She said
I'll come back again to see you tomorrow
And I said

Fly on my sweet angel
Fly on through the sky
Fly on my sweet angel
Tomorrow I'm gonna be by your side

Sure enough this woman came home to me
Silver wings silhouetted
against a child's sunrise
And my angel she said unto me
today is the day for you to rise
Take my hand come you're gonna be my man
and she took me high over yonder

Fly on my sweet angel
Fly on through the sky
Fly on my sweet angel
Tomorrow I'm gonna be by your side
Lyrics from http://www.pohodar.com

ANDĚL
JIMI HENDRIX

Včera ke mně sestoupil z nebe anděl
Zůstala se mnou právě tak dlouho,
aby mě zachránila
A vyprávěla mi včera příběh
O sladké lásce
mezi Měsícem a hlubokým modrým mořem
Pak roztáhla svá křídla vysoko nade mě
Řekla
Vrátím se zpátky zítra, abych Tě zase viděla
A já řekl

Leť dál, můj sladký anděli
Leť dál oblohou
Leť dál, můj sladký anděli
Zítra chci být po Tvém boku

Docela určitě tahle žena přišla ke mně domů
Se siluetou stříbrných křídel
proti časnému východu slunce
A ona, můj anděl, pravila ke mně
"Dneska je den, kdy se vzchopíš.
Vezmi mě za ruku, pojď, budeš mým mužem."
a zvedla mě tamodtud vysoko.

Leť dál, můj sladký anděli
Leť dál oblohou
Leť dál, můj sladký anděli
Zítra chci být po Tvém boku
Překlad z http://www.pohodar.com