WHEN THE RAIN BEGINS TO FALL
JERMAINE JACKSON

Like the sand can seep right through
your fingers so can all your days
As those days go by you'll have me
there to help you find the way.
The way I feel with you
I know it's got to last forever.

And when the rain begins to fall
you'll ride my rainbow in the sky
And I will catch you if you fall
you'll never have to ask me why.
And when the rain begins to fall
I'll be the sunshine in your life
You know that we can have it all
and everything will be allright.

Time goes by so fast
You've got to have a dream
To just hold on.
All my dreams of love began
With the reality of you.
You and I believe
That all our dreams will last forever.

And when the rain begins to fall
you'll ride my rainbow in the sky
And I will catch you if you fall
you'll never have to ask me why.
And when the rain begins to fall
I'll be the sunshine in your life
You know that we can have it all
and everything will be allright.

Though the sun may hide
We still can see
The light that shines for you and me
We'll be together all that we can be.

And when the rain begins to fall
you'll ride my rainbow in the sky
And I will catch you if you fall
you'll never have to ask me why.
And when the rain begins to fall
I'll be the sunshine in your life
You know that we can have it all
and everything will be allright.

And when the rain begins to fall
you'll ride my rainbow in the sky
And I will catch you if you fall
you'll never have to ask me why.
And when the rain begins to fall
I'll be the sunshine in your life
You know that we can have it all
and everything will be allright.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ ZAČÍNÁ PADAT DÉŠŤ
JERMAINE JACKSON

Jako písek může proniknout přímo mezi
Tvými prsty, tak můžou uniknout i všechny Tvé dny
Zatímco tyto Tvé dny plynou, budeš mít mne,
abych Ti pomohl najít cestu.
Cestu k tomu, co k Tobě cítím.
Vím, že to má vydržet navždy.

A když začíná padat déšť,
pojedeš na mé duze na nebi
A já Tě chytím, když spadneš
nikdy se nemusíš ptát proč.
A dkyž začná padat déšť,
Budu slunečním svitem ve Tvém životě
Víš, že to všechno můžeme mít
a všechno bude v pořádku.

Čas plyne tak rychle
Musíš mít sen,
jen abys vytrvala.
Všechny mé sny o lásce začaly
Se skutečností, že jsi.
Ty a já věříme
Že všechny naše sny vydrží navždy.

A když začíná padat déšť,
pojedeš na mé duze na nebi
A já Tě chytím, když spadneš
nikdy se nemusíš ptát proč.
A dkyž začná padat déšť,
Budu slunečním svitem ve Tvém životě
Víš, že to všechno můžeme mít
a všechno bude v pořádku.

Ačkoliv se slunce může skrýt
Stále můžeme vidět
Světlo, které září pro Tebe a mě
Budeme spolu vždy, když budeme moct být.

A když začíná padat déšť,
pojedeš na mé duze na nebi
A já Tě chytím, když spadneš
nikdy se nemusíš ptát proč.
A dkyž začná padat déšť,
Budu slunečním svitem ve Tvém životě
Víš, že to všechno můžeme mít
a všechno bude v pořádku.

A když začíná padat déšť,
pojedeš na mé duze na nebi
A já Tě chytím, když spadneš
nikdy se nemusíš ptát proč.
A dkyž začná padat déšť,
Budu slunečním svitem ve Tvém životě
Víš, že to všechno můžeme mít
a všechno bude v pořádku.
Překlad z http://www.pohodar.com