WHITE RABBIT
JEFFERSON AIRPLANE

One pill makes you larger
And one pill makes you small,
And the ones that mother gives you
Don’t do anything at all.
Go ask Alice
When she’s ten feet tall.

And if you go chasing rabbits
And you know you’re going to fall,
Tell ‘em a hookah smoking caterpillar
Has given you the call.
Call Alice
When she was just small.

When the men on the chessboard
Get up and tell you where to go
And you’ve just had some kind of mushroom
And your mind is moving low.
Go ask Alice
I think she’ll know.

When logic and proportion
Have fallen softly dead,
And the White Knight is talking backwards
And the Red Queen’s “off with her head!”
Remember what the dormouse said:
Feed your head.
Feed your head.
Feed your head.
Lyrics from http://www.pohodar.com

BÍLÝ KRÁLÍK
JEFFERSON AIRPLANE

Jedna tableta tě udělá větším
A jedna tableta tě udělá malým
A ty, které ti dává matka
nedělají vůbec nic
Jen se zeptej Alice,
když je deset stop vysoká.

A když vyrážíš honit králíky
A víš, že se chystáš padnout
Řekni jim že kouřící červík z vodní dýmky
si tě zavolal
Zavolej Alice,
kdyby byla právě malá.

Když lidé na šachovnici
Vstávají a říkají ti, kam jít
A tys měl právě nějaký druh houbiček
A klesáš na mysli
Jdi a řekni Alice
Myslím, že bude vědět

Když logika a rozměry
Lehce padly mrtvé
A bílý rytíř mluví pozpátku
A červená královna je mimo
Vzpomeň si, co říkal plšík:
Nakrm si hlavu.
Nakrm si hlavu.
Nakrm si hlavu.
Překlad z http://www.pohodar.com