SOMEBODY TO LOVE
JEFFERSON AIRPLANE

When the truth is found to be lies
and all the joy within you dies
Don't you want somebody to love
Don't you need somebody to love
Wouldn't you love somebody to love
You better find somebody to love

When the garden flowers baby are dead yes
and your mind is so full of red
Don't you want somebody to love
Don't you need somebody to love
Wouldn't you love somebody to love
You better find somebody to love

Your eyes,
I say your eyes may look like his
but in your head baby
I'm afraid you don't know where it is
Don't you want somebody to love
Don't you need somebody to love
Wouldn't you love somebody to love
You better find somebody to love

Tears are running
Ahhh, they're all running down your breast
and your friends baby
they treat you like a guest.
Don't you want somebody to love
Don't you need somebody to love
Wouldn't you love somebody to love
You better find somebody to love
Lyrics from http://www.pohodar.com

NĚKOHO PRO LÁSKU
JEFFERSON AIRPLANE

Když se ukáže, že pravda je lež
a všechna radost v tobě umírá
Cožpak nechceš někoho pro lásku?
Cožpak nepotřebuješ někoho pro lásku?
Neměl bys rád někoho pro lásku?
Raději si najdi někoho pro lásku

Když jsou květiny v zahradě, dítě, mrtvé, jo,
a tvá mysl je tak plná vzteku
Cožpak nechceš někoho pro lásku?
Cožpak nepotřebuješ někoho pro lásku?
Neměl bys rád někoho pro lásku?
Raději si najdi někoho pro lásku

Tvé oči,
říkám, že Tvé oči můžou vypadat jako jeho,
ale ve tvé hlavě, dítě,
Bojím se, že nevíš, kde to je
Cožpak nechceš někoho pro lásku?
Cožpak nepotřebuješ někoho pro lásku?
Neměl bys rád někoho pro lásku?
Raději si najdi někoho pro lásku

Slzy tečou,
ach, ty všechny tečou dolů na tvou hruď
a tví přátelé, dítě,
ti se k tobě chovají jako k hostu.
Cožpak nechceš někoho pro lásku?
Cožpak nepotřebuješ někoho pro lásku?
Neměl bys rád někoho pro lásku?
Raději si najdi někoho pro lásku
Překlad z http://www.pohodar.com