SEALED WITH A KISS
JASON DONOVAN

Though we’ve got to say
Goodbye for the summer
Darling, I promise you this
I'll send you all my love
Every day in a letter
Sealed with a kiss

Yes, it's gonna be a
Cold, lonely summer
But I’ll fill the emptiness
I'll send you all my dreams
Every day in a letter
Sealed with a kiss

I'll see you in the sunlight
I'll hear your voice everywhere
I'll run to tenderly hold you
But darling you won't be there

I don't wanna say
Goodbye for the summer
Knowing the love we'll miss
Oh, let us make a pledge
To meet in September
And seal it with a kiss

Yes, it's gonna be a
Cold, lonely summer
But I’ll fill the emptiness
I'll send you all my love
Every day in a letter
Sealed with a kiss

Sealed with a kiss
Sealed with a kiss
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZAPEČETĚNO POLIBKEM
JASON DONOVAN

Ačkoli si musíme říct
pro tohle léto sbohem
Miláčku, tohle Ti slibuji
Pošlu Ti všechnu svou lásku
Každý den v dopise
Zapečetěném polibkem

Ano, bude to
chladné, osamělé léto
Ale já zaplním tu prázdnotu
Pošlu Ti všechny mé sny
Každý den v dopise
Zapečetěném polibkem

Uvidím Tě ve svitu slunce
Všude uslyším Tvůj hlas
Poběžím Tě něžně obejmout
Ale, miláčku, Ty tu nebudeš

Nechci říct
Sbohem pro tohle léto
Znám lásku, která nám bude chybět
Oh, dejme si slib
Že se sejdeme v září
A stvrďme ho polibkem

Ano, bude to
chladné, osamělé léto
Ale já zaplním tu prázdnotu
Pošlu Ti všechny mé sny
Každý den v dopise
Zapečetěném polibkem

Zapečetěno polibkem
Zapečetěno polibkem
Překlad z http://www.pohodar.com