LITTLE GIRL BLUE
JANIS JOPLIN

Sit there, hmm, count your fingers.
What else, what else is there to do?
Oh and I know how you feel,
I know you feel that you're through.
Oh wah wah ah sit there, hmm, count,
Ah, count your little fingers,
My unhappy oh little girl,
little girl blue, yeah.

Oh sit there, oh count those raindrops
Oh, feel 'em falling down,
oh honey all around you.
Honey don't you know it's time,
I feel it's time,
Somebody told you 'cause you got to know
That all you ever gonna have to count on
Or gonna wanna lean on
It's gonna feel just like those raindrops do
When they're falling down,
honey, all around you.
Oh, I know you're unhappy.

Oh sit there, ah go on, go on
And count your fingers.
I don't know what else, what else
Honey have you got to do.
And I know how you feel,
And I know you ain't got no reason to go on
And I know you feel that you must be through.
Oh honey, go on and sit right back down,
I want you to count, oh count your fingers,
Ah my unhappy, my unlucky
And my little, oh, girl blue.
I know you're unhappy,
Ooh ah, honey I know,
Baby I know just how you feel.
Lyrics from http://www.pohodar.com

MALÁ SMUTNÁ DÍVKA
JANIS JOPLIN

Sedni si sem, spočítej své prsty
Co dalšího, co dalšho se tu dá dělat?
Oh a já vím, jak se cítíš
Vím, že se cítíš, že je to Tvůj konec
Oh wah wah ah, sedni si sem, počítej
Ah, počítej své malé prstíky
Má nešťastná, oh malá dívko,
malá smutná dívko, jej.

Oh, sedni si sem, oh počítej ty kapky deště
Oh, vnímej, jak padají
Oh, zlatíčko, všude okolo Tebe
Zlatíčko, cožpak nevíš, že je čas?
Cítím, že je čas,
aby Ti někdo řekl, protože musíš vědět,
že všechno, s čím kdy budeš muset počítat
Nebo na co budeš spoléhat
Bude vypadat docela jako tyhle kapky deště
Když padají dolů,
zlatíčko, všude okolo Tebe.
Oh, vím, že jsi nešťastná.

Oh, sedni si sem, ah, pokračuj, pokračuj
A počítej své prsty
Nevím, co dalšího, co dalšího
Zlatíčko, musíš udělat.
A vím, jak se cítíš
A vím, že nemáš žádný důvod jít dál
A vím, že cítíš, že to musí být Tvůj konec
Oh, zlatíčko, jdi dál a sedni si rovnou zpátky
Chci, abys počítala, oh, počítala své prsty
Ah, má nešťastná, má smolná
Ah, má malá, oh smutná dívko
Vím, že jsi nešťastná
Ooh ah, zlatíčko, já vím
Miláčku, já vím, jak se právě cítíš
Překlad z http://www.pohodar.com