TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
JANE TAYLOR

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky!

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveller in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye,
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,
Lights the traveller in the dark,
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.
Lyrics from http://www.pohodar.com

TŘPYTIVÁ TŘPYTIVÁ HVĚZDIČKA

Třpytivá, třpytivá hvězdičko,
jak já se divím, co jsi zač!
Tak vysoko nad světem
jako diamant na nebi!

Když planoucí slunce je pryč,
když víc nad nám nezáří
Pak ukážeš své světýlko
Třpytivé, třpytivé celou noc.

Pak poutník v temnotě
děkuje Ti za Tvou droboučkou jiskru.
Nemohl by vidět, kterou cestou se dát,
kdyby jsi se tak netřpytila.

Držíš se na temně modrém nebi.
A často nakukuješ přes mé záclony.
Pro Tebe se Tvé oko nikdy nezavírá,
dokud není slunce na nebi.

Zatímco Tvá jasná a droboučká jiskra
svítí poutníkovi v temnotě,
ačkoliv nevím, co jsi zač,
třpytivá, třpytivá hvězdičko.
Překlad z http://www.pohodar.com