GOD IS
JAMES CLEVELAND

God is my protection.
God is my all in all.
God is my guide and direction.
God is my all in all.

God is my joy in time of sorrow.
God is my all in all.
God is my today and tomorrow.
God is my all in all.

God is the joy and the strength of my life,
He moves all pain, misery, and strife.
He promised to keep me, never to leave me.
He's never ever come short of His word.

I've got to fast and pray,
stay in His narrow way,
I've got to keep my life clean everyday
I want to go with Him when He comes back,
I've come to far and I'll never turn back.

God is (8x),
God is my all in all.
Lyrics from http://www.pohodar.com

BŮH JE
JAMES CLEVELAND

Bůh je má ochrana
Bůh je mé všechno ve všem
Bůh je můj průvodce a můj směr
Bůh je mé všechno ve všem

Bůh je má radost v času smutku
Bůh je mé všechno ve všem
Bůh je můj dnešek a můj žítřek
Bůh je mé všechno ve všem

Bůh je radostí a silou mého života
Zahání všechnu bolest, trápení a každý svár
Slibil zůstat se mnou, nikdy mě neopustit
On nikdy nevezme zkrátka Jeho svět

Musím se postit a modlit,
zůstat na Jeho úzké cestě
Musím udržet každý den svůj život čistý
Chci jít s Ním, když se On vrátí
Půjdu daleko a nikdy se neotočím zpět

Bůh je (8x)
Bůh je mé všechno ve všem
Překlad z http://www.pohodar.com