GOODBYE MY LOVER
JAMES BLUNT

Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty
or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded
and I knew I had won.
So I took what's mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won't stop there,
I am here for you if you'd only care.
You touched my heart you touched my soul.
You changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.
I've kissed your lips and held your hand.
Shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I've been addicted to you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I am a dreamer and when I wake,
You can't break my spirit
It's my dreams you take.
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be
I've seen you cry, I've seen you smile.
I've watched you sleeping for a while.
I'd be the father of your child.
I'd spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We've had our doubts but now we're fine,
And I love you, I swear that's true.
I cannot live without you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

And I still hold your hand in mine.
In mine when I'm asleep.
And I will bare my soul in time,
When I'm kneeling at your feet.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.
I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SBOHEM MÁ LÁSKO
JAMES BLUNT

Zklamal jsem Tě nebo nechal ve štychu?
Měl bych se cítit vinen
nebo nechat soudce mračit?
Protože jsem viděl konec dřív, než jsme začali
Ano, viděl jsem, že jsi byla zaslepená
a věděl jsem, že jsem vyhrál.
Tak jsem si vzal, co je věčným právem mé
Vzal Tvou duši na jednu noc
Mohlo to tak skončit, ale nešlo to zastavit.
Jsem tady pro Tebe, jen když mne budeš milovat
Dotkla ses mého srdce, dotkla ses mé duše
Změnila jsi můj život a všechny mé cíle
A láska je slepá a že já vím, když
Mé srdce bylo Tebou zaslepené
Líbal jsem Tvé rty a tiskl Tvou ruku
Sdílel Tvé sny a sdílel s Tebou Tvou postel
Znám Tě dobře, znám Tvou vůni
Jsem na Tobě závislý

Sbohem, má lásko
Sbohem, má přítelkyně
Vždycky jsi byla jedinečná
Vždycky jsi byla pro mě jedinečná

Sbohem, má lásko
Sbohem, má přítelkyně
Vždycky jsi byla jedinečná
Vždycky jsi byla pro mě jedinečná

Jsem snílek a když se probudím
Nemůžeš zlomit mého ducha
Mé sny jsou tím, co sis vzala
A jak budeš žít dál, vzpomeň si na mě
Vzpomeň si na nás a na všechno, čím jsme byli
Viděl jsem Tvůj pláč, viděl jsem Tvůj úsměv
Díval jsem se chvíli, jak spíš
Mohl bych být otcem Tvého dítěte
Mohl bych strávit život s Tebou
Znám Tvé strachy a Ty znáš mé
Máme své pochybnosti, ale teď jsme v pohodě
A já Tě miluju, přísahám, že je to pravda
Nemůžu žít bez Tebe

Sbohem, má lásko
Sbohem, má přítelkyně
Vždycky jsi byla jedinečná
Vždycky jsi byla pro mě jedinečná

Sbohem, má lásko
Sbohem, má přítelkyně
Vždycky jsi byla jedinečná
Vždycky jsi byla pro mě jedinečná

A stále držím Tvou ruku v mé
V mé, když usnu
A včas odhalím svou duši
Když klečím u Tvých nohou

Sbohem, má lásko
Sbohem, má přítelkyně
Vždycky jsi byla jedinečná
Vždycky jsi byla pro mě jedinečná

Jsem tak prázdný, miláčku, jsem tak prázdný
Jsem tak, jsem tak, jsem tak prázdný
Jsem tak prázdný, miláčku, jsem tak prázdný
Jsem tak, jsem tak, jsem tak prázdný.
Překlad z http://www.pohodar.com